požiarna kniha

požiarna kniha

Požiarna kniha je určená na záznamy o:

  • dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi
  • vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach
  • zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia
  • uskutočnení cvičných požiarnych poplachov
  • kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi

Záznam v požiarnej knihe obsahuje:

  • dátum označenie objektu
  • zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie
  • navrhované opatrenia
  • podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky
  • podpis osoby, ktorá vyhotovila záznam

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám