grafická časť požiarneho evakuačného plánu

grafická časť požiarneho evakuačného plánu

Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany. Grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží objektu sa umiestňuje pri vstupe na každé podlažie.

V objekte s viacerými právnickými osobami alebo podnikajúcimi fyzickými osobami vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarneho evakuačného plánu pre celý objekt.

Grafická časť požiarneho evakuačného plánu, ktorú tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu obsahuje:

  1. označenie podlažia, pre ktoré je spracovaná,
  2. vyznačenie smerov úniku,
  3. vyznačenie umiestnenia požiarnych zariadení, najmä hasiacich prístrojov a hadicových zariadení,
  4. grafické vyznačenie presnej polohy pozorovateľa,
  5. zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa evakuované osoby alebo zvieratá budú sústreďovať,
  6. umiestnenie legendy použitých grafických symbolov a značiek.


Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám