ŠPO

Územné konanie:

V územnom konaní sa v projektovej dokumentácii preveruje najmä:
  • vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v závislosti od pravdepodobných odstupových vzdialeností a bezpečnostných vzdialeností od stavby
  • určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov
  • zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou
  • zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese situácie stavby
Výsledok územného konania je rozhodnutie o:
  • umiestnení stavby
  • chránenej časti krajiny
  • stavebnom uzávere
  • využívaní územia
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám