Legislatíva požiarnej ochrany

Našou snahou je poskytovať vám, našim zákazníkom kompletný servis požiarnej ochrany. Preto sme pripravili prehľad aktuálnych právnych predpisov, ktorý pravidelne aktualizujeme pre vaše potreby.

Základný zákon požiarnej ochrany je Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávací predpis, Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

Právne predpisy na úseku požiarnej ochrany môžeme, pre lepšie orientovanie, rozdeliť do dvoch veľkých skupín, a to:

  • právne predpisy uvádzajúce požiadavky na projektové riešenie stavieb, požiarnotechnických zariadení, technických zariadení a technológií
  • právne predpisy uvádzajúce požiadavky na bezpečné užívanie a prevádzku stavieb, požiarnotechnických zariadení, technických zariadení a technológií

Predpisy uvádzajúce požiadavky na projektové riešenie

Predpisy zamerané na bezpečné užívanie a prevádzku


ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
BALOG, K. - MARTINKA, J. 2014. Požiarne inžinierstvo. Trnava: AlumniPress, 2014. 201 s. ISBN 978-80-8096-203-6.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám