Kontrola požiarnej nádrže

Požiarna nádrž so stálou zásobou vody má trvalo zabezpečiť požadované množstvo vody na hasenie, po dobu 30 minút. Potreba požiarnej nádrže ako aj jej objem sa určuje pri riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby, resp. v projekte požiarnej ochrany.

Ponúkame pravidelné kontroly týchto požiarnych nádrží, ktoré sa v zmysle § 15 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.,  vykonávajú pred uvedením do prevádzky a po odovzdaní do užívania najmenej raz za 12 mesiacov. Z vykonanej kontroly sa následne musí vyhotoviť záznam, obsahujúci požadované náležitosti.

Pri kontrole požiarnej nádrže je nutné sa zamerať najmä na:

  • či bola realizovaná podľa schválenej dokumentácie stavby,
  • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,
  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov,
  • prevádzkové parametre odberných miest,
  • označovanie vonkajších odberných miest,
  • množstvo vody v nádrži,
  • nepriepustnosť nádrže.


Na kontrolu požiarnej nádrže používame modernú techniku ako je podvodný dron, vodostesná kamera, digitálny merač.

Dajte spraviť kontrolu požiarnej nádrže poriadne! Oslovte FIREcontrol s.r.o.

Kontrola požiarnej nádrže Požiarna nádrž - kontrola Požiarna nádrž Požiarna nádrž Kontrola armatur požiarnej nádrže

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám