Protipožiarne nátery

Protipožiarne náteryProtipožiarne nátery na drevených konštrukciách sú vypeňovacie nátery, ktoré sú úplne transparentné a vodou riediteľné. Náterom je možné dosiahnuť vysokú transparentnosť s kvalitou povrchu použiteľnou pre nábytkarske účely. Pri spotrebe 200 g/m2 sa dosahuje trieda horľavosti B - neľahko horľavé stavebné materiály a pri spotrebe 440 g/m2 zvyšuje požiarnu odolnosť zaťažených drevených konštrukcií o 16 minút.

Stavebné konštrukcie z ocele a dreva (najmä nosné konštrukcie) je nevyhnutné kvôli zvýšeniu požiarnej odolnosti upraviť. Existuje niekoľko spôsobov ich ochrany:
  • nátery
  • omietky
  • protipožiarne obklady
Protipožiarne nátery sa používajú v interiéroch, aj exteriéroch (špeciálne nátery odolné voči zmenám teploty a vlhkosti), sú pomerne náročné na aplikáciu. Špeciálny druh protipožiarnych náterov sú napeňovacie nátery, kedy sa pri požiari (resp. okolitej teplote nad 200°C) vytvorí vrstva peny, ktorá zabraňuje prístupu vzduchu a zamedzuje horeniu. Výhodou je, že tieto nátery sú ľahšie ako protipožiarne obklady či omietky. Nevýhodou je špecifická aplikácia vykonávaná pomocou špeciálnej technológie a technického vybavenia.
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám