Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme výkon Pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdraví.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Kedy musíte zabezpečovať pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu?


Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť také opatrenia aby sa znížila expozícia zamestnancov nebezpečnými faktormi pracovného prostredia.

Ďalej musí každý zamestnávateľ zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku (tzv. audit pracovnej zdravotnej služby), na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do:
  • druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov,
  • tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok.

Zabezpečíme pre Vás:
  • vstupný audit
  • vypracovanie dokumentácie
  • zdravotný dohľad
  • ...

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám