Spôsoby prerušenia horenia

  • Ochladzovanie pásma horenia, alebo horľavej látky spočíva v dodávaní hasiva s veľkou tepelnou kapacitou. Hasiaca látka odoberá horľavej látke veľké množstvo tepla kontaktným spôsobom, až kým teplota horiacej látky neklesne pod teplotu vznietenia.
  • Izolácie reagujúcich látok od pásma horenia. Pri tomto spôsobe hasenia sa zamedzuje sa vstupu horľavej látky (pevných častíc, pary, alebo plynu), alebo oxidačného prostriedku do pásma horenia
  • Chemické prerušenie reakcie horenia. Do pásma horenia sa dodávajú také hasiace látky, ktoré menia smer reakcie horenia chemických pôsobením.
  • Zriedenie reagujúcich látok sa dosiahne pridávaním inertných, nereagujúcich látok (plynov) do pásma horenia. Takto sa znižuje koncentrácia kyslíka vo vzduchu.
Množstvo hasiacej látky potrebné na prerušenie horenia nezávisí od hmotnosti a hrúbky horľaviny, ale do plochy požiaru.
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám