Predchádzajme požiarom v bytových domoch

Požiare v bytových domoch tvoria rozsiahlu časť štatisticky evidovaných požiarov.

Väčšina nebezpečných udalostí v bytových domoch vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti občanov a nedodržiavaním základných zásad protipožiarnej bezpečnosti, pričom škody na životoch a majetku občanov rastú.

Vzhľadom na zlú situáciu ohľadom dodržiavania zásad protipožiarnej bezpečnosti v bytových domoch Vás chceme upozorniť na nedostatky, ktoré najčastejšie zisťujeme pri protipožiarnych kontrolách v týchto stavbách.

Spoločné priestory bytového domu:

1. Neskladujte rôzny materiál (starý nábytok a pod.) pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody. V prípade požiaru a zadymenia týchto priestorov to skomplikuje vypnu­tie týchto zariadení a spomalí zásah hasičskej jednotky.

2. Neukladajte rôzny materiál (starý nábytok, bicykle a pod.) na schodiskách a chodbách, po ktorých budete v prípade požiaru unikať. Pamätajte, že pri výpadku elektrickej energie a silnom zadymení týchto priestorov nevidíte nič a pri stúpajúcej panike stačí jedno potknu­tie ....

V týchto bodoch spomíname zadymenie priestorov. Dym a splodiny horenia sú totiž príčinou troch zo štyroch prípadov smrti pri požiaroch!

3. Dozerajte na vybavenosť a akcieschopnosť nástenných hydrantov v chodbách bytového domu. V prípade vzniku požiaru je to často jediná možnosť, ako začínajúci požiar uhasiť (po vypnutí elektrickej energie), alebo zabrániť jeho šíreniu v bytovom dome. Nemôže Vám byt jedno, že pred Vašimi dvermi niekto vylamuje a vykráda hydrantovú skriňu, ohrozuje tým Vás!

4. Parkujte svoje auta tak, aby bol zabezpečený prejazd a prístup hasičskej techniky k bytovým domom, neparkujte na nástupných plochách určených pre hasičskú techniku. Pamätajte, že hasičské auto potrebuje pre svoj prejazd 3.5 m širokú cestu, pri požití výškovej plošiny pri zásahu na vyšších poschodiach až 6.5 m široký priestor. Odťahovaním pravé Vášho auta sa strácajú drahocenné sekundy a minúty pre záchranu ľudí ohrozených požiarom.

5. Nezabúdajte, že pri zatepľovaní bytových domov kontaktnými zatepľovacími systémami sa nesmie narušiť protipožiarna bezpečnosť budovy. Pri projektovaní, realizácií a užívaní stavby sa postupuje podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb.

 

Byty:

1. Udržujte v dobrom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažujte elektrické obvody pripájaním veľkého množstva spotrebičov, nevykonávajte neodborné opravy a nezriaďujte provizórne elektrické vedenia. Viete, kde a ako by ste bezpečne vypli elektrickú energiu v prípade požiaru vo Vašom byte?

2. Nefajčíte a nepoužívajte otvorený oheň na miestach v byte, kde by sa mohol rozšíriť. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa je jedna z najčastejších príčin vzniku požiaru v bytových domoch. Nebývate v bytovom dome sami, svojím nezodpovedným konaním môžete ohroziť nielen seba, ale aj svojich susedov.

3. Rozmýšľali ste o kúpe prenosného hasiaceho prístroja? V prípade začínajúceho požiaru vo Vašom byte je to neoceniteľný pomocník. Cena prenosného hasiaceho prístroja určite neprevýši škody vzniknuté pri požiari. Obstarávať prenosne hasiace prístroje a udržiavať ich v akcieschopnom stave, ako povinnosť fyzických osôb je uvedená v § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.


Čo robiť pri požiari v byte:

1. V prípade vzniku požiaru volajte hasičov - tiesňová linka 150 alebo 112!

2. Opustite priestor a budovu ohrozenú požiarom a dymom po únikových cestách.

3. Keď sa Vám nepodarí evakuovať, uzavrite sa v miestnosti čo najďalej od ohniska požiaru.

4. Nepodliehajte panike a zachovajte kľud. Skúste opatrne kľučku na dverách miestnosti. Pokiaľ je horúca, v žiadnom prípade dvere neotvárajte. Pred prienikom dymu ich utesnite najlepšie namočenými uterákmi, závesmi a pod.

5. Snažte sa na seba upozorniť - najlepšie volaním či mávaním z okna, poprípade vyvesením plachty alebo časti odevu z okna. Toto na Vás upozorní hasičov aj v prípade, že stratíte hlas alebo vedomie.

6. Pri pohybe v zadymenej miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore.

7. Dýchajte cez improvizovanú rúšku (napr. namočená vreckovka)


8. V prípade silného zadymenia si ľahnite na zem a kryte si ústa rúškou, pričom sa snažte kľudne dýchať.


9. V žiadnom prípade sa neschovávajte pod skriňu alebo pod posteľ.


10. Hasiči vždy dorazia k požiaru za par minút, takže nezúfajte, pomoc je na ceste.

 

Veríme, že informácie, uvedené v tomto materiáli Vám budú osožné a prispejú k spokojnému bývaniu v bytových domoch bez požiarov.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v spolupráci s okresnými riaditeľstvami Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Galante, Piešťanoch, Senici, Skalici a Dunajskej Strede, za podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, november 2008.

 

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám