Meranie prietoku požiarneho hydrantu

Meranie prietoku hydrantov

Nadzemný hydrant predstavuje výtokovú armatúru, ktorá je nad úrovňou povrchu s ovládacím ventilom a polospojkami na pripojenie požiarnej hadice. Prostredníctvom hadíc je možné pri dostatočnom tlaku a prietoku vody dodávať vodu priamo na požiar. Poznáte maximálny prietok vody vo Vašom hydrante?

Napriek tomu, že vyhláška požaduje pri vonkajších hydrantoch meranie hydrostatického pretlaku, niektoré, najmä zahraničné poisťovne, vyžadujú dokladanie skúšky o maximálnom prietoku vody cez tieto hydranty. Je však dobré aj pre samotného prevádzkovateľa túto informáciu poznať a pravidelne ju kontrolovať. 

Naša spoločnosť zabezpečuje službu Meranie prietoku vonkajších požiarnych hydrantov. Na meranie sa používa zariadenie nazývané prietokomer. Pri realizácii tejto služby sa zariadením - prietokomerom -  zmeria maximálny prietok daného hydrantu. Súčasne za zmeria aj maximálny statický tlak. Po meraní vystavíme protokol o nameraných hodnotách. 

Služba je na požiadanie. Nie je štandardom pravidelnej revízie / kontroly vonkajších požiarnych hydrantov.

  

V prípade záujmu o túto službu nás kontakujte e-mailom na: info@firecontrol.sk alebo telefonicky na 0907 415 906.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám