Bezpečnostnotechnická služba

Zabezpečíme pre Vás výkon Bezpečnostnotechnickej služby podľa § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Členovia bezpečnostnotechnickej služby sú bezpečnostní technici a iní odborníci na jednotlivé odvetvia.

V rámci týchto činností pre Vás zabezpečíme:

  • audit bezpečnosti
  • dokumentáciu BOZP a jej aktuálizáciu
  • analýzu rizík
  • pravidelné kontroly pracoviska
  • školenie zamestnancov
  • ...

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám