požiarny evakuačný plán

požiarny evakuačný plán

Požiarny evakuačný plán obsahuje:

  • určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu, a miesto, z ktorého ju budú riadiť
  • určenie zamestnancov a prostriedkov, s ktorých pomocou sa bude evakuácia vykonávať
  • určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu
  • určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať, a určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb a zvierat
  • spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám
  • grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží objektu

Požiarny evakuačný plán sa nevypracúva ak sa jedná o objekt s jednoduchými podmienkami evakuácie. Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám