dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi

Dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi tvorí:

  • záznam o vykonanom školení
  • výsledky overenia vedomostí vedúcich zamestnancov
  • výsledky overenia vedomostí osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
  • podpis predsedu skúšobnej komisie

Záznam o vykonanom školení obsahuje:

  • dátum vykonania školenia
  • obsah a rozsah školenia
  • mená, priezviská a podpisy školených osôb
  • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá školenie o ochrane pred požiarmi vykonala

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám