dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok

Dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok tvoria:

  • tematické plány
  • časový rozvrh odbornej prípravy
  • záznam o vykonaní odbornej prípravy
  • dátum vykonania odbornej prípravy
  • mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré sa na odbornej príprave zúčastnili
  • meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá odbornú prípravu vykonala

Požiarna prevencia je jedna z úloh protipožiarnej hliadky.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám