doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov

doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov

Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov:

  • potvrdenie o kontrole hasiacich prístrojov
  • záznam o kontrole požiarnych vodovodov
  • prevádzkový denník stabilného hasiaceho zariadenia
  • písomný doklad o vykonaní ročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia
  • písomný doklad o vykonaní kontroly zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
  • prevádzková kniha elektrickej požiarnej signalizácie
  • potvrdenie o vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie
  • prevádzkový denník požiarnych uzáverov - požiarnotechnické zariadenia

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám