dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky

dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky

Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky:

Dokumentácia o činnosti mestského hasičského a záchranného zboru a závodného hasičského útvaru (ďalej len „dokumentácia“) je určená na vykonávanie záznamov o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa výkonu služby.

Základnú dokumentáciu tvorí:

a) kniha o výkone služby (strážna kniha)
b) správa o zásahu
c) ročný plán a mesačné plány zdokonaľovacej prípravy, záznam o účasti na zdokonaľovacej príprave, dokumentácie taktických cvičení a previerkových cvičení
d) na úseku strojnej služby

 • prevádzkový denník o používaní hasičského automobilu a agregátu
 • vozový zošit
 • ročný plán údržby hasičskej techniky

e) na úseku protiplynovej služby

 • záznam o kontrole autonómnych dýchacích prístrojov
 • záznam o kontrole ochranných odevov
 • prevádzkový denník plniaceho zariadenia

f) na úseku spojovacej služby

 • staničný denník rádiového spojenia
 • staničný protokol rádiových služieb
 • kniha porúch

g) na operačnom pracovisku alebo v ohlasovni požiarov

 • kniha výkonu služby na operačnom stredisku a v ohlasovni požiarov
 • kniha ohlásených prípadov
 • poriadok operačného pracoviska alebo ohlasovne požiarov
 • príkaz na výjazd

h) na úseku riadenia dokumentácia o vnútornej kontrolnej činnosti

Ostatnú dokumentáciu tvorí:

 • dokumentácia o zdolávaní požiarov
 • požiarny poplachový plán
 • povodňový plán záchranných prác

Vedenie dokumentácie a jej aktualizáciu vykonávajú zamestnanci určení veliteľom hasičskej jednotky. Kontrolu vedenia dokumentácie vykonáva veliteľ hasičskej jednotky, ktorý určí aj spôsob jej uloženia - požiarna služba.

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám