požiarny poriadok pracoviska

požiarny poriadok pracoviska

Požiarny poriadok pracoviska obsahuje:

  • stručný opis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku
  • požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku
  • požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
  • zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru
  • osobitné povinnosti zamestnancov

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám