požiarne poplachové smernice

požiarne poplachové smernice

Požiarne poplachové smernice obsahujú:

  • povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru
  • spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a hasičskú jednotku právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa
  • povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých prípadoch ich majú opustiť, prípadne akým spôsobom majú prispieť k zdolávaniu požiaru
  • miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky, miesto a číslo telefónu pohotovostnej služby elektrárne, plynárne a vodárne a čísla liniek tiesňového volania

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám