TFA Slovensko 2012

V sobotu 16. júna 2012 usporiadali banskobystrickí hasiči v meste pod Urpínom podujatie pod názvom Deň hasičov. Počas tohto podujatia sa už po piaty krát uskutočnila medzinárodná súťaž dobrovoľných a profesionálnych hasičov TFA Slovakia 2012 (Toughest firefighter`s alive - Najtvrdšie hasičské prežitie). Pre návštevníkov boli pripravené rôzne sprievodné podujatia, ako napríklad prezentácia hasičskej techniky a ukážky činností príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri požiaroch a dopravných nehodách. Súťaže TFA Slovakia 2012 sa zúčastnili profesionálny a zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska. Súťaž slávnostne otvoril mjr. Ing. Dušan Hancko vymenovaný na zastupovanie riaditeľa KR HaZZ v Banskej Bystrici spolu s hlavným rozhodcom PaedDr. Petrom Polakovičom. Po minuloročnom odskúšaní sa aj na tohtoročnú súťaž podarilo postaviť dve paralelné dráhy a tak sa na štart postupne každých 8 minút postavili dvaja súťažiaci. Celkovo odštartovalo 64 súťažiacich z piatich krajín, ktorí v paralelných dráhach štyroch disciplín prekonávali nástrahy jednotlivých prekážok. Prvá disciplína (Hadice) sa uskutočnila v parkovacej zóne Europa Business Center. Táto disciplína pozostávala z rozvinutia 8 ks hadíc "B" na dĺžku 80 metrov a potom v zmotávaní dvoch hadíc "B" do kotúča. Druhá disciplína (Prekážková dráha) sa uskutočnila pred vchodom do Europa Shopping Center. V tejto disciplíne súťažiaci zápasil s 6 kg kladivom, ktorým 100 krát udieral obojruč do tzv. Hamerboxu, ďalej prenášal 80 kg figurínu na vzdialenosť 60 metrov a prekonával aj za pomoci lana 3 metre vysokú bariéru. Tretia disciplína (Veža) sa znova uskutočnila v parkovacej zóne Europa Business Center, kde bola z dreva postavená 10 metrová veža. V tejto disciplíne súťažiaci opieral hasičské rebríky do vyznačeného priestoru, vystúpil a zostúpil po schodoch na 10 m vysokú vežu so záťažou, ktorá predstavovala 20 kg kanister v každej ruke, ďalej vytiahol dve zmotané hadice o celkovej váhe 25 kg, ktoré boli pripevnené na konci lana a nakoniec naskrutkoval hubicu na prúdnicu. Finálna disciplína (Schody) prebiehala vo výškovej budove Europa Business Center. Pri tejto disciplíne si každý súťažiaci siahol na dno svojich síl, nakoľko vybiehal na 22. poschodie (400 schodov) najvyššej budovy v Banskej Bystrici. Nad dodržiavaním pravidiel a časových limitov dozerali rozhodcovia - príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Meranie času na jednotlivých disciplínach bolo realizované pomocou elektronickej časomiery. Súťažilo sa vo vekových kategóriách M18, M30, M35, M40 a M45, pričom najstarší účastník bol Jozef Vlk zo Športového klubu Hasiči Zlín. Najlepšie sa s nástrahami všetkých disciplín popasoval poľský reprezentant Marcin Zdzieblo (S.A. PSP Krakow), ktorý je už trojnásobný víťaz tohto podujatia. Druhé miesto obsadil český reprezentant Ing. Lukáš Novák (HZS Ústí nad Orlicí), ktorý je aktuálnym majstrom Európy v TFA a na treťom mieste sa umiestnil rakúsky reprezentant Herbert Krenn (Helligenkruez am Wassen). Hasičské firmy. Na podujatí sa zúčastnil aj plk. JUDr. Alexander Nejedlý - prezident Hasičského a záchranného zboru, ktorý svojou prítomnosťou podporil športovcov v dosahovaní výborných výsledkov. Počas celého podujatia bolo pekné počasie a veľmi teplo, čo pritiahlo veľa divákov, avšak pre súťažiacich to znamenalo, že museli v týchto teplotách siahnuť na dno svojich síl. Okrem súťaže TFA mohli návštevníci tohto podujatia uvidieť prezentáciu hasičskej techniky a ukážky činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri požiaroch a dopravných nehodách. Organizátorom tohto podujatia bolo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene - Katedrou protipožiarnej ochrany, Občianským združením Logi 707, Europa Shopping Center Banská Bystrica a Europa Business Center Banská Bystrica.Dokumenty na stiahnutie:


Propozície

363.5 kb

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám