TFA Poľsko 2012

Slovenský hasič Adrián Ficík bronzový v súťaži Firefighter Combat Challenge 2012 v Toruni


Za slnečného teplého počasia sa v dňoch 21. až 22. júla 2012 konali v historickom centre poľského mesta Toruň, ktoré si pripomína práve 20. výročie zápisu do fondu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dve extrémne medzinárodné súťaže profesionálnych i dobrovoľných hasičov – záchranárov výstižne nazvaných: „Najtvrdší hasič prežije - Husquarna - Poľsko 2012“ (z orig. Toughest Firefighter Alive – Husquarna – Poland 2012, skrátene TFA) a Firefighter Combat Challenge. Do štvrtého ročníka súťaže TFA sa v jednotlivcoch zapojilo až 194 hasičov z Poľska, Nemecka, Francúzska, Anglicka, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Litvy, Kanady a U.S.A. a dokonca súťažila aj jedna hasička z Francúzka.

Vo vekovej kategórii M 35 (od 35 do 39 rokov) v súťaži TFA pri počte 24 súťažiacich v kategórii obsadil časom 8:27,97 min. siedme miesto Adrián Ficík z Hasičského záchranného útvaru U.S. Steel v Košiciach. Vo vekovej kategórii M 45+ (45 a viac rokov) získal šieste miesto časom 10:35,34 min. kpt. Bc. Vlastimil Tomovič z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, ktorý štartoval spomedzi 8 súťažiacich vo vekovej kategórii M 45+ (45 a viac rokov).

V štyroch disciplínach súťaže TFA nasledujúcich po sebe s max. 5 min. prestávkou na oddych tak hasiči-záchranári museli napr. v behu rozvíjať hadice v dĺžke 80 m, ďalej 100 krát udierať obojruč 6 kg kladivom do tzv. hammer boxu, prenášať 70 kg figurínu simulujú záchranu osoby na vzdialenosť 100 m, preliezť pomocou lana 2,5 m bariéru. Hasiči-záchranári si museli v jednej z disciplín poradiť aj s inštaláciou dvoch rebríkov, výstupom a zostupom po oceľovej veže so záťažou dvoch kanistrov v každej ruke, ďalej vytiahnutím dvoch hadíc ako záťaže na lane a nakoniec aj zdolať výstupom po historickom schodisku vežu starobylej radnice mesta Toruň.

Uvedené disciplíny súťažiaci vykonávali v hasičskej výbave, ktorá predstavovala: hasičskú prilbu (váha cca 1,5 kg), hasičský zásahový kabát (váha cca 2 kg) a v 3 zo 4 disciplín aj autonómny dýchací prístroj (váha cca 15 kg).

Absolútne víťazstvo po štvrtý krát obhájil krakovský hasič Marcin Zdziebło, ktorý si s nástrahami súťaže poradil v čase 06:38,62 min.

O deň neskôr zápolilo celkom 172 hasičov z Poľska, Nemecka, Francúzska, Anglicka, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Litvy, Kanady a U.S.A. a jedna francúzska hasička v súťaži nazvanej Firefighter Combat Challenge, ktorej sa výstižne hovorí aj ako „najťažšie dve minúty v živote hasiča“. Slovenský hasiči sa uvedenej súťaže zúčastnili po prvý krát. Adrián Ficík z Hasičského záchranného útvaru U.S. Steel v Košiciach získal pri premiére vo vekovej kategórii M 35 (od 35 do 39 rokov) vynikajúce tretie miesto časom 01:47,95 min. Vo vekovej kategórii M 45+ obsadil kpt. Bc. Vlastimil Tomovič z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave časom 3:06:89 min. ôsme miesto. Absolútnym víťazom súťaže sa stal kanadský hasič Trevor Fera, ktorý dosiahol senzačný čas 1:32,64 min.

Firefighter Combat Challenge je súťaž, ktorá pozostáva z 5 úsekov, ktoré hasiči-záchranári musia absolvovať vcelku bez prestávky a v plnej hasičskej výstroji, ktorá predstavuje zásahový kabát s nohavicami s vložkami, zásahové topánky, zásahové rukavice a hasičskú prilbu, a navyše súťaž absolvujú za používania autonómneho dýchacieho prístroje. Prvý úsek predstavuje beh s hadicami uloženými v harmonike, ktoré musí hasič po štarte zobrať zo zeme a vyniesť ich na pleci po oceľovom schodisku na približne 4. poschodie, kde ich zloží na podlahu a pomocou lana vytiahne ponad zábradlie závažie až na vežu, kde ho zloží. Následne zostúpi z veže dole, pričom pri behu schodiskom musí došliapnuť na každý schodiskový stupeň (inak penalizácia). Tak končí druhý úsek. Následne sa presúva k tretiemu úseku kde je inštalované špeciálne zariadenie, z ktorého údermi gumovým kladivom posúva horizontálne vo vodiacich lištách bremeno na určitú vzdialenosť a kladivo pokladá na podložku. Začína štvrtý úsek, ktorý predstavuje slalom medzi kužeľmi, pričom sa nesmie kužeľa dotknúť ani ho prevrátiť. Po slalome súťažiaci zoberie zavodnený „C“ prúd s prúdnicou a dotiahne ho na vzdialenosť cca 30 m, pričom po prechode cez kyvné drevené dvierka aktivuje prúdnicu a vodným prúdom zrazí terčík. Za aktivovanie prúdnice pred kyvnými dvierkami je penalizácia. Po položení prúdnice na zem tak, aby sa prúdnica nárazom opätovne neaktivovala (penalizácia) beží hasič k poslednému piatemu úseku, kde na vzdialenosť 30 m presúva záchranárskym spôsobom chôdzou vzad cca 80 kg figurínu do priestoru cieľa. Uvedenú súťaž musí absolvovať do 6 minút. Súťaží sa aj v tímoch v počte min. 3 až max. 5 súťažiacich, pričom jednotlivé úseky si vopred dohodnú a na úsekoch si odovzdávajú štafetové kolíky. Súťaž družstiev vyhralo družstvo z Hlavnej školy požiarnej ochrany vo Varšave.

Absolútnym najtvrdším hasičom, ktorý počas extrémneho hasičského víkendu získal v dvoch súťažiach najlepšie umiestnenie, nemohol byť nikto iný ako úradujúci víťaz ostatných svetových hasičských hier z juhokórejského Daegu nemecký hasič Joachim Posanz z TFA Team Göttingen.

TFA Team Slovakia ďakuje hasičom mesta Toruň za vrúcne privítanie, pretrvávajúce priateľstvo, gratuluje k perfektnej organizácii a propagácii hasičov nielen v Poľsku. Na recepcii sa účastníci zo zahraničia vrátane Slovákov mohli stretnúť s primátorom mesta Toruň p. Michaelom Zaleskim, funkcionármi Hlavnej správy požiarnej ochrany vo Varšave nadbryg. Marekom Kowalskim – zástupcom náčelníka, ale aj veliteľom štátneho profesionálneho hasičského zboru mesta Toruň bryg. Kazimierzom Stafiejom, ktorému plk. Ing. Dušan Timko z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odovzdal vecné dary a publikáciu o profesionálnej hasičskej službe na Slovensku.

Kolegovia z Poľska tak mohli 20. výročie profesionálnej štátnej hasičskej služby v Poľsku aj uvedenými športovými podujatiami spojenými s detskými súťažami (detský Firefighter Combat Challange, stavba hasiča z Lega), ukážkami hasičskej techniky a činnosti hasičov, ako aj bohatým kultúrnym programom spojeným aj s vystúpením rokových skupín osláviť dôstojným a prekrásnym spôsobom.

Viac informácií, fotografií a video zo súťaží získate na www.tfa-poland.plPotrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám