TFA Česko 2003

IRON FIREMAN - Železný hasič


Železným hasičom za rok 2003 je opäť Slovák Rastislav Pecník
Rastislav Pecník z Banskej Bystrice opäť suverénne zvíťazil údajne najextrémnejšej hasičskej súťaži v Európe - IRON FIREMAN (Železný hasič), ktorá sa konala 6. septembra 2003 v Prahe. Na druhom mieste skončil Zdeněk Koutník z Prahy a nestarnúci 45 ročný Vladimír Vysocký z Ostravy obsadil tretiu priečku.

II. ročník extrémnej súťaže profesionálnych hasičov IRON FIREMAN pozostával z troch súťažných disciplín, ktoré nasledovali po sebe s odpočinkom 5 minút  medzi jednotlivými disciplínami. Najprv musel súťažiaci rozvinúť dva prúdy v dĺžke troch hadíc B na vzdialenosť 65 m. Po dosiahnutí požadovanej vzdialenosti súťažiaci odložil obe prúdnice a vo vyznačenom priestore zmotával dve hadice B a prenášal ich do vyznačeného priestoru. Po dobehnutí do cieľa po 5 minútovej prestávke pokračoval súťažiaci v 2.disciplíne, ktorá preverila jeho fyzickú zdatnosť. Po štarte súťažiaci uchopil obojruč kladivo a v tzv. hammer boxu uskutočnil 60 úderov do jeho spodnej a hornej časti. Ďalej pokračoval s dvoma bremenami (kanistrami) o celkovej váhe 50 kg (2x 25 kg) na vzdialenosť 40 metrov. Následne bremená položil a prekonával 2 m vysokú bariéru (obdobnú ako na požiarny šport). Vo vyznačenom priestore pripojoval následne 2 hadice C na rozdeľovač a premiestňoval figurínu o celkovej váhe 80 kg na vzdialenosť 25 metrov do cieľa 2. súťažnej disciplíny. Poslednou a najnáročnejšou disciplínou bol výbeh na 23. podlažie 104 m vysokej administratívnej budovy CITY EMPIRIA. Výstroj súťažiaceho pozostávala z hasičského zásahového kabáta, z hasičskej prilby, trička, krátkych alebo dlhých športových nohavíc, športovej obuvi a izolačného vzduchového dýchacieho prístroja, ktorý nosil v priebehu všetkých športových disciplín súťažiaci na chrbte.      
Zo sedemčlennej súťažnej výpravy hasičov zo Slovenskej republiky súťaž úspešne dokončili a certifikát zo súťaže si z Prahy domov priniesli: Matej Kohút zo ZHÚ Group 4 Falck Services spol. s r.o. Bratislava, Martin Šintal z HaZZ Pezinok, Vlastimil Tomovič z HaZZ Trnava, 40 ročný Ľudovít Kurkin z HaZZ Pezinok a Juraj Kopúnek z HaZÚ hl. m. SR Bratislavy. Výpravu zo Slovenska tvorili ešte Jozef Cáder z HaZZ Trnava, vodič Ivan Lenár z HaZZ Banská Bystrica, kameraman a fotograf David Tomovič. Súťažiacich urputne povzbudzovali a hnali dopredu Tatiana Kopúneková a Tatiana Šintalová, ktorá navyše zlanila aj 104 m vysokú budovu!!! City Empiria, v ktorej prebiehala záverečná fáza súťažného trojboja - výbeh po schodoch do 23.podlažia. V tejto disciplíne vytvoril nový rekord Jan Semerádt z Liberca, ktorý zdolal všetky podlažia za neuveriteľné 2 min 37,94 s.
Súčasťou tejto ojedinelej akcie bolo aj vyhlásenie výsledkov súťaže Miss Profesionální hasička, ktorá sa tešila mimoriadnej pozornosti médií, súťažiacich i verejnosti. Sprievodným programom bola ukážka zlaňovania - „behu po fasáde“ budovy  tzv. ROPE JUMPING, ktorú predviedli hasiči zo SAR tímu (Search And Rescue team) Českej republiky, ale aj expozícia historickej a súčasnej hasičskej techniky. Malí návštevníci mohli pod drobnohľadom Mestskej polície hl. m. Prahy získať na prekážkovej cyklistickej dráhe aj detský preukaz bicyklistu.
Známy nestor hasičov Jiří Stanislav hostil po vyhlásení výsledkov súťaže jednotlivé výpravy na bankete v priestoroch Československej obce legionárskej - Hotela Légia v Prahe. O úrovni súťaže svedčí aj fakt, že okrem hasičov zo Slovenska sa tohtoročného ročníka súťaže IRON FIREMAN zúčastnili aj dvaja zástupcovia londýnskej hasičskej brigády. Patricia Hadfield z Veľkej Británie dokonca zvíťazila v ženskej časti súťaže IRON FIREMAN, ktorá nebola v ničom odlišná od mužskej časti!
Slová vďaky a uznania patria samozrejme aj organizátorom II. ročníka súťaže IRON FIREMAN. Trio usporiadateľov v zložení Jiří Vítek - Martin Kavka - Luboš Samec z občianskeho združenia TRIPOS, ktoré je prevádzkovateľom hasičského serveru www.pozary.cz perfektne pripravilo skutočne nevídané nielen športové podujatie.

Slovenská výprava ďakuje všetkým, ktorí ich podporili a to najmä: Špeciálne vozidlá - Stražan spol. s r.o., Motor Car Wiesental (MERCEDES BENZ), Group 4 Falck Services spol. s r.o., Prochema Modra, Mestskému úradu v Trnave a ďalším.

Popis disciplín:
1. disciplína - rozvinutie hadíc
Súťažiaci rozvinie celkom 6 hadíc „B“ na vzdialenosť 60 m. Po dosiahnutí predpísanej vzdialenosti prúdnice odkladá (foto 1 až 3) a zmotáva dve rozvinuté hadice (foto 4) a prenáša ich na vyznačené miesto a beží do cieľa prvej disciplíny (foto 5).
2. disciplína -- silová
Súťažiaci po štarte vezme 6-kilogramové kladivo a v tzv. hamer boxe udrie 60 x do hornej a spodnej hranice tzv. hammer boxu (foto 6). Potom vezme dve 25 kg bremená v tvare kanistry a prenesie ich na vzdialenosť 40 metrov (foto 7). Prekoná 2-metrovú bariéru, vo vyznačenom priestore spojí dve hadice na rozdeľovač (foto 8) a opäť prekonáva bariéru. Nakoniec súťažiaci premiestňuje 80 kg figurínu na vzdialenosť 25 m (foto 9).
3. disciplína -- vybehnutie na 23. poschodie
Súťažiaci po štarte beží po schodoch až na 23. poschodie výškovej budovy (foto 10 a 11).
Každá disciplína sa meria samostatne. Limit pre prvé dve disciplíny 4 min. a pre poslednú 7. minút. Medzi jednotlivými disciplínami má pretekár 5 minút na relaxáciu. Celkovým víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne v celkovom súčte najlepší čas.

Ing. Juraj Kopúnek

R. Pecník opäť európskym šampiónom

PRAHA/BRATISLAVA 7. septembra 2003(SITA) -Víťazom II. ročníka najťažšej európskej medzinárodnej súťaže hasičov Iron Fireman (Železný hasič) v Prahe-Pankráci sa v sobotu stal člen slovenskej reprezentácie - Rastislav Pecník z Banskej Bystrice celkovým časom 4:35:88. Obhájil tým svoje minuloročné prvenstvo v náročnom hasičskom trojboji. Podľa organizátorov, od vlaňajška podstatne vzrástla kvalita celého štartovného poľa. Zatiaľ čo sa v prvom ročníku nik nedostal v súťaži pod celkový čas piatich minút, v sobotu to už dokázali hneď štyria pretekári.

Okrem Pecníka druhú pozíciu obhájil aj Zdeněk Koutník z Prahy a na tretie miesto sa prebojoval veterán pretekov Vladimír Vysocký (45) z Ostravy.
Organizátori sa dočkali aj prekonania rekordu vo výstupe do 23. poschodia budovy CITY Empiria (bývalý PZO MOTOKOV) a to dvakrát. Najprv vlaňajší čas (2 min. 44 sek.) prekonal Dalibor Vlček z Vratimova (2:39:37) a po ňom vytvoril nový rekord Jan Semerádt z Liberca (2:37:94).
Súčasťou podujatia boli aj tohto roku minipreteky lezcov HZS Praha v Rope jumpingu (zbiehanie budovy - 104 m, na lane), ktorý opäť vyhral Karel Malina časom 13:29. Po prvý raz súťažili aj tri ženy - Magda Jakešová z Prahy, Šárka Chmurová z Ostravy a Patricia Hadfieldová z Veľkej Británie. Ak keď sa v obrovskej konkurencii mužov neumiestili na predných miestach, aj tak zažiarili a dokázali, že sa medzi chlapmi nestratia.
Okrem víťazného Banskobystričana R. Pecníka sa na pretekoch zúčastnilo zo Slovenska ešte šesť hasičov - Jozef Cáder (nedokončil) a Vlastimil Tomovič (31.) z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave, Martin Šintal (21.) a Ľudovít Kurkin (35.) z Pezinka, Juraj Kopúnek (39.) z Bratislavy a Matej Kohút (14.) zo Závodného hasičského útvaru Slovnaft. Súčasťou II. ročníka Iron Fireman bude aj vyhlásenie výsledkov súťaže Miss profesionálna hasička Českej republiky. Súťaž usporiadalo občianske združenie TRIPOS, prevádzkovateľ serveru www.pozary.cz

sita 

Kopúnek získal certifikát železný hasič

Železným hasičom opäť Slovák

CELKOVÉ VÝSLEDKY
2. ROČNÍKA SÚŤAŽE IRON FIREMAN 2003
MENO 1.disciplína 2.disciplína 3.disciplína Celk. čas
1. Rastislav Pecník 00:53:19 01:01:25 02:41:44 04:35:88
2. Zdeněk Koutník 00:52:50 01:04:31 02:52:31 04:49:12
3. Vladimír Vysocký 00:59:88 01:05:44 02:47:37 04:52:69
4. Petr Gallus 00:56:31 01:02:50 02:59:56 04:58:37
5. Jan Semerádt 01:11:31 01:11:12 02:37:94 05:00:37
6 Petr Teslík 01:03:69 01:03:65 02:55:69 05:03:03
7. Michal Mour 01:02:31 01:13:75 02:48:62 05:04:68
8. Dalibor Vlček 01:13:37 01:13:31 02:39:37 05:06:05
9. Tomáš Melčák 01:12:60 01:12:44 02:53:25 05:18:29
10. Leopold Hejneš 01:14:44 01:02:88 03:01:25 05:18:57
11. Tomáš Zeman 01:01:83 01:11:25 03:13:88 05:26:96
12. Lukáš Janko 00:58:44 01:11:62 03:26:50 05:36:56
13. Radim Biedroň 01:04:88 01:13:00 03:23:06 05:40:94
14. Matej Kohút 01:20:50 01:04:56 03:17:37 05:42:43
15. Ivan Trojan 00:59:19 01:17:75 03:41:44 05:58:38
16. Jiří Slavík 01:08:94 01:18:31 03:36:69 06:03:94
17. Jaroslav Kotek 01:30:69 01:14:69 03:21:19 06:06:57
18. Vladimír Janko 00:58:88 01:01:31 04:09:25 06:09:44
19. Petr Šimon 01:05:19 01:11:12 03:54:15 06:10:46
20. Karel Machotka 01:37:12 01:05:44 03:28:62 06:11:18
21. Martin Šintal 01:03:62 01:22:50 03:52:50 06:18:62
22. Andy Taylor 01:42:83 01:08:50 03:35:37 06:26:70
23. Jaroslav Haluška 01:29:25 01:12:31 03:47:94 06:29:50
24. Radek Jakeš 01:46:44 01:23:19 03:20:44 06:30:07
25. Miloslav Vašák 00:55:31 01:21:56 04:17:25 06:34:12
26. Martin Šíbl 01:04:44 01:09:83 04:24:19 06:38:46
27. Ivo Jirásek 01:40:00 01:20:75 03:48:94 06:49:69
28. Jan Mandl 01:32:94 01:13:69 04:17:00 07:03:63
29. Petr Jaroš 01:23:06 01:11:94 04:31:19 07:06:19
30. Tomáš Kostelníček 01:06:25 01:08:12 05:02:88 07:17:25
31. Vlastimil Tomovič 01:11:19 01:16:62 04:55:37 07:23:18
32. Radim Duda 01:42:69 01:15:50 04:25:37 07:23:56
33. Jaromír Barcuch 01:25:62 01:29:00 04:35:60 07:30:22
34. Josef Fiala 01:28:88 01:28:56 04:36:12 07:33:56
35. Ľudovít Kurkin 01:09:12 01:22:00 05:13:00 07:44:12
36. Radim Slavík 01:00:83 01:16:37 05:31:94 07:49:14
37. Pavel Lainka 01:05:88 01:36:25 05:26:60 08:08:73
38. Patricia Hadfield 02:14:88 02:03:88 04:51:44 09:10:20
39. Juraj Kopúnek 01:45:62 01:07:00 07:46:94 10:39:56
40. Šárka Chmurová 01:51:94 04:07:69 06:12:00 12:11:63
41. Magda Jakešová 02:09:19 03:43:56 06:42:56 12:35:31
42. Jiří Králička 01:10:12 01:27:44 x nedokončil
43. Jozef Cáder 01:59:50 01:51:06 x nedokončil


Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám