TFA Slovensko 2009

Popis:


TFA Slovakia 2009 Banská Bystrica
Dňa 27.6.2009 usporiadali banskobystrickí hasiči v priestoroch Europa Shopping Center a Europa Business Center podujatie pod názvom Deň hasičov. Počas tohto podujatia sa uskutočnila medzinárodná súťaž dobrovoľných a profesionálnych hasičov Toughest firefighter`s alive - Najtvrdšie hasičské prežitie. Pre návštevníkov boli pripravené rôzne sprievodné podujatia, ako napríklad prezentácia hasičskej techniky a ukážky činností príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri požiaroch a dopravných nehodách.

Súťaže TFA Slovakia sa zúčastnili hasiči - záchranári zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Súťaž slávnostne otvoril primátor mesta Banská Bystrica Mgr. Ivan Saktor. Okrem primátora privítal súťažiacich a divákov predseda organizačného výboru plk. Ing. Milan Belo-Caban a prezident Hasičského a záchranného zboru plk. JUDr. Alexander Nejedlý. Po krátkej prehliadke trate a predstavení jednotlivých disciplín PaedDr. Petrom Polakovičom a Ing. Rastislavom Pecníkom sa na štart postavil prvý pretekár. Postupne každých 8 minút odštartovalo 58 súťažiacich zo štyroch krajín, ktorí v štyroch disciplínach prekonávali nástrahy jednotlivých prekážok. Prvé tri disciplíny (hadice, prekážková dráha a veža) sa uskutočnili v parkovacej zóne Europa Shopping Center. Prvá z disciplín pozostávala z rozvinutia 8 ks hadíc "B" na dĺžku 80 metrov a potom v zmotávaní dvoch hadíc "B" do kotúča. V druhej disciplíne súťažiaci zápasil s 6 kg kladivom, ktorým 100 krát udieral obojruč do tzv. Hamerboxu, ďalej prenášal 80 kg figurínu na vzdialenosť 60 metrov a prekonával aj za pomoci lana 3 metre vysokú bariéru. V tretej disciplíne súťažiaci opieral hasičské rebríky do vyznačeného priestoru, vystúpil a zostúpil po schodoch na 10 m vysokú vežu so záťažou 20 kg kanistra v každej ruke, vytiahol dve zmotané hadice o celkovej váhe 25 kg, ktoré boli pripevnené na konci lana a nakoniec naskrutkoval hubicu na prúdnicu. Finálna (štvrtá) disciplína prebiehala vo výškovej budove Europa Business Center. Pri tejto disciplíne si každý súťažiaci siahol na dno svojich síl, nakoľko vybiehal na dvadsiatedruhé poschodie (400 schodov) najvyššej budovy v Banskej Bystrici. Nad dodržiavaním pravidiel a časových limitov dozerali rozhodcovia - príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Meranie času na jednotlivých disciplínach bolo realizované pomocou elektronickej časomiery (KK-Sporttiming). Súťažilo sa vo vekových kategóriách M18, M30, M35, M40 a M45, pričom najmladší účastník bol 21-ročný Pavol Faix z OR HaZZ v Poprade a najstarší účastník bol 56-ročný Jaromír Barcúch z HZS Olomouckého kraja. Najlepšie sa s nástrahami všetkých disciplín a nepriaznivého počasia popasoval poľský reprezentant Marcin Zdzieblo (S.A. PSP Krakow), ktorý dominoval aj na tohtoročnej súťaži TFA Poland v Toruni. Na druhom mieste skončil domáci reprezentant Jozef Pazera z OR HaZZ v Kežmarku pred ďalším pretekárom z Poľska Arkadiuszom Zakierskim (TFA Team Toruň). Vicemajster Európy v TFA, ktoré sa pred dvoma týždňami konali v nemeckom meste Mönchengladbach a hlavný favorit podujatia Zdenek Koutník z HZS hl. mesta ČR Prahy skončil vplyvom zlého počasia až na 15. mieste.

Celé podujatie prebehlo za veľkej diváckej účasti. Dve tretiny podujatia vydržalo aj počasie, avšak letná búrka spôsobila zastavenie súťaže na pol hodinu. Po reštarte súťaže to mali pretekári oveľa ťažšie a preto je potrebné konštatovať, že tieto poveternostné podmienky dosť ovplyvnili výsledné časy niektorých štartujúcich. O moderovanie celého podujatia sa postaral moderátor FUN Rádia Marcel Forgáč.

Organizátorom tohto podujatia bolo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Technickou univerzitou vo Zvolene - Ústavom telesnej výchovy a športu, Hasičským združením Florián Banská Bystrica, Europa Shopping Center Banská Bystrica a Europa Business Center Banská Bystrica.

Organizátori ďakujú touto cestou sponzorom podujatia: Stražan s.r.o. Bratislava, Auto-Impex s.r.o Bratislava, THT Slovensko s.r.o. Bratislava, JaGa s.r.o. Bratislava, DEVA F-M s.r.o. Frýdek Místek, Florian s.r.o Martin, DeLUX - SM s.r.o. Vráble, Miromax s.r.o. Banská Bystrica, FIREcontrol Bratislava - Trnava, Tinker s.r.o. Detva a Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.. Poďakovanie patrí aj Europa Shopping Center Banská Bystrica a Europa Business Center Banská Bystrica za umožnenie usporiadať podujatie na takom prekrásnom mieste a zároveň aj mestu Banská Bystrica a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu pri realizácii tohto podujatia. Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým hasičom, ktorí pomohli organizačne zabezpečiť toto podujatie a zároveň mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že sa podarí zorganizovať podobné podujatie aj v budúcom roku a už teraz sa teším a srdečne pozývam všetkých priaznivcov hasičských súťaží.

plk. Ing. Milan Belo-Caban
riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici

Z tlače:


22 poschodí vybehol za 2m 19s


Deň hasičov v Banskej Bystrici


V banskobystrickom nákupnom centre sa dnes koná už druhý ročník podujatia. Jeho súčasťou je aj medzinárodná súťaž TFA Slovakia 2009. BANSKÁ BYSTRICA. Deň hasičov je v Banskej Bystrici už druhýkrát. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici aj tento rok usporiadalo podujatie v nákupnom centre Europa. Súčasťou akcie je aj medzinárodná súťaž TFA Slovakia 2009, v ktorej si merajú sily profesionálni aj dobrovoľní požiarnici zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Nórska. Hasiči už od rána zdolávajú náročné disciplíny, a to rozvinutie a zvinutie hadíc, udieranie kladivom, prenos figuríny, prekonanie bariéry, ako aj inštalovania hasičských rebríkov z veže. Najťažšou záverečnou skúškou je výbeh poschodí vo výškovej budove Europa Business Center. Pre návštevníkov podujatia pripravili organizátori aj ukážky práce požiarnikov a prehliadku hasičskej techniky.V Bystrici súťažili najtvrdší hasičiNajlepší európski pretekári si zmerali sily na streche nákupného centra a v najvyššej budove v meste. Zvíťazil poľský požiarnik.

BANSKÁ BYSTRICA. Druhý ročník medzinárodnej súťaže Toughest firefifighter's alive - TFA Slovakia 2009, teda Najtvrdšie hasičské prežitie, sa uskutočnilo v sobotu na streche banskobystrického nákupného centra Europa a v najvyššej budove v meste v Europa Business Center. Profesionálni a dobrovoľní hasiči zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Nórska si zmerali sily v disciplínach: rozvinutie a zvinutie hadíc, prekážková - 100 úderov kladivom, prenos 80 kilogramovej figuríny, prekonanie bariéry, ako aj inštalovania rebríkov z veže. Po tom všetkom ich čakal výbeh na 22. poschodie EBC.

„Súťaž sa nám podarilo zaradiť do európskeho kola, takže tu máme najlepších európskych hasičov. Celkovo sa ich prihlásilo 60, no napokon dvaja účasť odriekli. Jedným z nich je aj Rasťo Pecník z Banskej Bystrice, ktorý minulý rok zvíťazil ale dnes pre zranenie nemohol pretekať," povedal Miroslav Podhradský, hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

Požiarnici boli rozdelení do piatich vekových kategórii postupne od 18 až po 45 rokov a viac. „Najstarší účastník je z Českej republiky a má 56 rokov," dodal Podhradský.

Ján Štulajter z Brezna sa súťaže zúčastnil už druhýkrát. „Mal som skúsenosti z vlaňajška a poznal som postup disciplín, vedel som, kde ušetriť sily. Stále sa však neviem správne trafiť do tých schodov. Ja som ich nevybehol, ale vykráčal. Určite sú aj takí, čo to vybehnú, ale ja medzi nich nepatrím. Minulý rok som bol sklamaný z času a tento rok to bolo ešte horšie. Ale ostatné disciplíny som zvládol lepšie," opísal svoje pocity po preteku. Požiarny zásah a preteky sú podľa neho dve neporovnateľné veci. „Pri zásahu je to iný adrenalín. Toto je súťaž a je to väčšmi šport."

Hasiči súťažili od pol desiatej do šiestej. Okolo pol tretej však začalo silno pršať. „Dosť ma mrzí, že sa pokazilo počasie. Tie výsledky budú ťažko zrovnateľné," povedal Štulajter.

Víťazom TFA Slovakia 2009 sa stal Martin Zdzieblo z Poľského Krakova. Súťaž bola súčasťou Dňa hasičov. V rámci podujatia požiarnici predvádzali aj ukážky svojej práce a hasičskú techniku.

Najlepší hasiči zdolali 22 poschodí budovy za necelé tri minúty


Beh po schodoch s dýchacím prístrojom na čas bol poslednou súťažou dnešných medzinárodných pretekov hasičských záchranárov TFA Slovakia. Hasič počas medzinárodných pretekov v hasičskom športe TFA Autor: SITA

Iba necelé tri minúty stačili najrýchlejším hasičom na zdolanie 22 poschodí najvyššej banskobystrickej budovy. Predtým hasiči absolvovali aj prenášanie 80 kilogramov ťažkej figuríny, ťahanie hadíc či 100 úderov šesťkilogramovým kladivom. Najťažšie boli posledné poschodia, zhodli sa viacerí účastníci.
"Súťažiacich z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska dnes čakali štyri disciplíny, ktoré museli absolvovať približne za 30 minút," povedal ČTK krajský hovorca hasičov v Banskej Bystrici Miroslav Podhradský. O veľkú časť síl pripravila hasičov hneď prvá skúška, pri ktorej museli rozvinúť a ťahať dvojicu hasičských hadíc na vzdialenosť 80 metrov. Po krátkom oddychu udierali kladivom a prenášali pieskom naplnenú figurínu. Predposlednou disciplínou bolo postavenie hasičských rebríkov a prenášanie dvoch kanistrov s vodou. Niektorí pretekári precenili svoje sily a museli zo súťaže odstúpiť.

Oproti minulému ročníku bolo náročnejšie ťahanie hadíc," poznamenal Peter Červoč z Veľkého Krtíša. Ľahšie sa mu naopak zdalo prenášanie figuríny, ktorú si väčšina pretekárov prehodila cez chrbát nacvičeným kotúľom.

Druhého ročníka pretekov sa podľa Podhradského zúčastnilo 57 hasičov, najlepší pretekári, ku ktorým patril napríklad aj popradský hasič Pavol Faix, zvládli všetky štyri disciplíny za čistý čas približne osem minút.

22 poschodí vybehol za 2 minúty 19 sekúnd


Banská Bystrica – Profesionálna hasičská špička zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska si to cez víkend rozdala v najtvrdšej hasičskej disciplíne.

Najťažšou disciplínou bol pre 58 záchranárov beh na 22. poschodie najvyššej banskobystrickej budovy. „Hasiči sú trénovaní ako vrcholoví športovci. Každý čas pod štyri minúty je vynikajúci a to ešte bežia s dýchacím prístrojom na chrbte. Zdravý človek toľko poschodí nevybehne ani za desať minút,“ tvrdili lekári, ktorí v cieli prehliadali vysilených súťažiacich.

BUDOVA: Poliak vybehol 22 poschodí tejto budovy za 2 minúty a 19 sekúnd.

Ich pomoc potreboval maďarský záchranár, ktorý po enormnej záťaži skolaboval. Vrchol najrýchlejšie zdolal poľský hasič Marcin Zdzieblo, ktorému stačili neuveriteľné 2 minúty a 19 sekúnd.


Dokumenty na stiahnutie:


Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám