TFA Poľsko 2014

Slovenský hasič - záchranár Marek Slivka bronzový v súťaži Toughets Firefighter Alive Husqvarna Poland 2014 v Toruni


V dňoch 26. až 28. júna 2014 sa konali v historickom centre poľského mesta Toruň celkom tri extrémne medzinárodné súťaže profesionálnych i dobrovoľných hasičov výstižne nazvaných: „Najtvrdší hasič prežije - Husqvarna - Poľsko 2014“ (z orig. Toughest Firefighter Alive – Husqvarna – Poland 2014, skrátene TFA), Firefighter Combat Challenge Poland 2014 (skrátene FCC Poland 2014) a v poradí 4. Majstrovstvá Európy v disciplíne TFA, na ktoré sa kvalifikovalo iba 80 najlepších súťažiacich zo súťaže FCC Poland.
FCC je súťaž, ktorá pozostáva z 5 úsekov, ktoré hasiči-záchranári musia absolvovať spolu bez prestávky a v plnej hasičskej výstroji, ktorá predstavuje hasičský zásahový kabát s nohavicami, zásahové topánky, zásahové rukavice a hasičskú prilbu, a navyše súťaž absolvujú za používania autonómneho dýchacieho prístroja. Prvý úsek predstavuje beh s hadicami uloženými v harmonike, ktoré musí hasič po štarte zobrať zo zeme a vyniesť ich na pleci po oceľovom schodisku na približne 4. poschodie (12,5 m veža), kde ich zloží na podlahu a pomocou lana vytiahne ponad zábradlie závažie (2 hadice B) až na vežu, kde ho následné uloží do debni. Následne zostúpi z veže dole, pričom pri behu schodiskom musí došliapnuť na každý schodiskový stupeň (inak je penalizácia). Tak končí druhý úsek. Následne sa presúva k tretiemu úseku, kde je inštalované špeciálne zariadenie – hammer box, kde bremeno posúva údermi gumovým kladivom horizontálne vo vodiacich lištách bremeno na určitú vzdialenosť údermi kladivom musí trafiť výlučne bremeno – inak penalizácia)  a kladivo následne pokladá na podložku. Začína štvrtý úsek, ktorý predstavuje slalom medzi kužeľmi, pričom sa nesmie kužeľa dotknúť ani ho prevrátiť (penalizácia). Po slalome súťažiaci zoberie zavodnený „C“ prúd s prúdnicou a dotiahne ho na vzdialenosť cca 30 m, pričom po prechode cez kyvné drevené dvierka aktivuje prúdnicu a vodným prúdom zrazí terčík. Za aktivovanie prúdnice pred kyvnými dvierkami je penalizácia. Po položení prúdnice na zem tak, aby sa prúdnica nárazom opätovne neaktivovala (penalizácia) beží hasič k poslednému piatemu úseku, kde na vzdialenosť 30 m presúva záchranárskym spôsobom chôdzou vzad cca 80 kg figurínu do priestoru cieľa. Uvedenú súťaž musí absolvovať do 6 minút. Súťaží sa aj v tímoch v počte min. 3 až max. 5 súťažiacich a dvojiciach (tandemoch), pričom jednotlivé úseky si vopred dohodnú a na úsekoch si odovzdávajú štafetové kolíky.
V štyroch disciplínach súťaže TFA Poland 2014 nasledujúcich po sebe v rozmedzí 10 minút  tak hasiči-záchranári museli napr. v behu rozvíjať 3 gumové hadice v dĺžke 60 m, ďalej 100 krát udierať obojruč 6 kg kladivom do tzv. hammer boxu, prenášať 70 kg figurínu simulujú záchranu osoby na vzdialenosť 100 m, preliezť pomocou lana 2,5 m bariéru. Hasiči-záchranári si museli v jednej z disciplín poradiť aj s inštaláciou dvoch rebríkov, výstupom a zostupom po oceľovej veže so záťažou dvoch kanistrov v každej ruke, ďalej vytiahnutím dvoch hadíc ako záťaže na lane a nakoniec aj zdolať výstupom po historickom schodisku vežu starobylej radnice mesta Toruň.  Uvedené disciplíny súťažiaci vykonávali po prvý krát v plnej hasičskej výbave, ktorá predstavovala: hasičskú prilbu, hasičský zásahový kabát (váha cca 2 kg), hasičské zásahové nohavice, hasičskú zásahovú obuv a v 3 zo 4 disciplín TFA aj autonómny dýchací prístroj (váha cca 15 kg).
Slovenské družstvo tvorili profesionálni hasiči-záchranári: Marek Slivka, Marek Šalacha, Erik Remák (OR HaZZ v Michalovciach), Vlastimil Tomovič (OR HaZZ v Trnave), Adrián Ficík (ZHÚ U.S. Steel Košice) a dobrovoľný hasič Jozef Zsigó (DHZ Zlaté Klasy).
Dňa 26. júna 2014 sa v súťaži dvojíc (tandemov) v rámci FCC Poland 2014 umiestnili na 9. mieste hasiči – záchranári Marek Šalacha a Erik Remák z OR HaZZ v Michalovciach. V súťaži družstiev v rámci FCC Poland 2014 sa v eliminácii predstavilo aj slovenské družstvo hasičov v zložení Marek Slivka, Marek Šalacha, Vlastimil Tomovič, Adrián Ficík a Erik Remák, ktoré sa neprebojovalo medzi 16. najlepších družstiev a skončilo na 20. mieste, pričom pri záverečnom paralelnom finiši pri súboji 2 družstiev došlo k pádu slovenského súťažiaceho pri prenášaní figuríny do cieľa.         
Dňa 27. júna 2014 prebehla v rámci FCC Poland 2014 súťaž jednotlivcov a najlepších 80 súťažiacich sa kvalifikovalo na IV. Majstrovstvá Európy v FCC a najlepších 113 súťažiacich aj na TFA Poland 2014, ktoré sa konali o deň neskôr.
Dňa 28. júna 2014 na Majstrovstvách Európy v FCC 2014 sa výsledkami kvalifikovali aj 3 hasiči – záchranári zo Slovenska. Marek Šalacha z OR HaZZ obsadil časom 1:53,61 min celkom 22. miesto a v kategórii M 18 (od 18 do 40 rokov) skončil na 19. mieste. Adrián Ficík zo ZHÚ U.S. Steel Košice skončil celkom na 53. mieste časom 2:09,50 min a v kategórii M 18 na 4. mieste. Vlastimil Tomovič z OR HaZZ v Trnave časom 3:28,80 min získal časom 3:28,80 min v kategórii M 45 (od 45 do 50 rokov) 8. miesto.  
     Do 6. ročníka súťaže TFA Poland 2014 sa v jednotlivcoch zapojilo až 113 hasičov vrátane hasičiek z Poľska, Nemecka, Českej republiky, Rakúska, Francúzska, Anglicka, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Litvy a U.S.A.
Vo vekovej kategórii M 40 (od 40 do 45 rokov) získal vynikajúce tretie miesto Marek Slivka z OR HaZZ v Michalovciach v čase 08:42,63 min.
V najpočetnejšej vekovej kategórii M 18 (od 18 do 40 rokov) obsadil časom 8:48,81 min. Adrián Ficík zo ZHÚ U.S. Steel v Košiciach celkom 39. miesto a Marek Šalacha časom 9:28,75 min. celkom 61. miesto. 
Viac informácií, fotografií a video zo súťaží získate na www.tfa-poland.pl.

Dokumenty na stiahnutie:Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám