GLS

Sorbenty - Perlit, Vapex, Spilkleen, Repur

Sypký absorbent Spilkleen - pre odsávanie kvapalín

Vlastnosti a použitie:

 • vysoká sorpčná schopnosť, nasiaknutý absorbent už neuvoľňuje viazanú tekutinu
 • prostriedok na efektívny zásah proti úniku a znečisteniu kvapalín ropnými a chemickými produktmi
 • vyrábaný z recyklovanej celulózy
 • nízka prašnosť oproti klasickým granulátom
 • možnosť výberu 3 typov pre rôzne použitie
 • vrecia sú vybavené výsypkou

Kód Názov Veľkosť balenia v l Obsah balenia v kg Sorpčná schopnosť v %    (olej) (voda) Sorpčná schopnosť v lit.   (olej) (voda)
SK 12 Spilkleen Granules 22 14 - 90 - 10
SK 2 Spilkleen Plus 30 10 110 105 11 11

SPILKLEEN GRANULES - SK 12sorbenty
 • všeobecné použitie
 • zmes granúl ílu a uhličitanu vápenatého so zrnitosťou 1 až 5 mm
 • použiteľný aj pri úniku kyselín a na ich neutralizáciu
 • úplne nehorľavý
 • úspešne overený požiarnymi a záchrannými zbormi pri úniku chemikálií
SPILKLEEN PLUS - SK 2
 • vhodný na absorpciu ropných produktov a chladiacich kvapalín
 • využíva sa v priemyselných halách, garážach a na suchej ceste
 • nehorľavý, neprašný a biologicky odbúrateľný
 • zmes kaolínu, uhličitanu vápenatého a celulózy so zrnitosťou 1 až 10 mm
 • spáliteľný v akejkoľvek spaľovni
 • Karta bezpečnostných údajov SPILKLEEN PLUS - SK 2
 

Sorbent sypký - Expandovaný perlit 0,125 m3, cca 12kg

Sypký absorbent Perlit - pre odsávanie kvapalín

Je zrnitý materiál vyrábaný expandovaním vulkanickej horniny perlitu. Anorganický pôvod mu zaručuje nehorľavosť a odolnosť voči mikroorganizmom a plesniam. Je chemicky inertný a odolný voči teplotám v rozmedzí od -200°C do +900°C. Vzhľadom na svoju pórovitosť je značne nasiakavý. Je vyrábaný v dvoch frakciách ako EP100 a EP150.


Použitie Perlitu:

Čistenie podláh výrobných hál, garáží, čerpacích staníc, nádvorí stavenísk a dielní znečistených ropnými produktmi. Očistenie podlahy spočíva v posypaní dostatočným množstvom Perlitu, ktorý ropné produkty absorbuje. Následne sa Perlit zmätie.
Karta bezpečnostných údajov PERLIT

 

Sypký absorbent Vapex - pre odsávanie kvapalín

Sypký absorbent Vapex - pre odsávanie kvapalín

Je biely, sypký, zrnitý materiál, ktorého povrch je obalený tenkou vrstvou hydrofóbneho povlaku. Vyznačuje sa nízkou nasiakavosťou vodou a vysokou afinitou k nepolárnym kvapalinám (ropné produkty). Výborne absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, mazadlá a iné mastné tekutiny rozliate na zemi, plávajúce alebo rozptýlené vo vode. Je to materiál nehorľavý, zdravotne nezávadný a má neobmedzenú trvanlivosť. Jeho hmotnosť je maximálne 250 kg/m3. Tieto vlastnosti ho predurčujú na odstraňovanie znečistenia vody a pôdy ropnými produktmi.
 • absorbuje ropné látky plávajúce a rozptýlené vo vode
 • odstraňuje rozliate ropné látky a mastné nečistoty
 • zabraňuje úniku ropných produktov pri ekologických haváriách
 • čistí podzemné vody


Použitie Vapexu:

Čistenie podláh výrobných hál, garáží, čerpacích staníc, nádvorí stavenísk a dielní znečistených ropnými produktmi. Očistenie podlahy spočíva v posypaní dostatočným množstvom Vapexu, ktorý ropné produkty rýchlo absorbuje. Následne sa Vapex zmätie. V prípade použitia na mokrej podlahe, neklesne množstvo absorbovanej nafty pod 350 l/m3 Vapexu.

Odstraňovanie ropných produktov z povrchu stojatých vôd
Vapex je potrebné rozsypať po vodnej hladine na náveternej strane. Vietor a prirodzené vlnenie hladiny transportuje Vapex na opačnú stranu vodnej plochy. Nasiaknutý Vapex sa potom zbiera sieťovými zberačmi. 1 m3 Vapexu pohltí 250 až 400 l nafty.

Odstraňovanie ropných produktov z tečúcich vôd
Z riek, potokov a kanálov možno ropné produkty odstrániť pomocou pevných alebo plávajúcich norných stien. Vodný tok sa prehradí po celej šírke nornou stenou a Vapex sa nasype v dostatočnom množstve pred stenu. Plávajúca vrstva Vapexu zachytáva ropné produkty z hladiny vody, čistá voda preteká pod nornou stenou. Ak je tok vody prudký je potrebné zaradiť za sebou viac norných stien. Týmto spôsobom možno zachytiť v 1 m3 Vapexu minimálne 350 l nafty.

Hasenie horiacich ropných látok
Vapex možno použiť aj pri hasení horiacich rozliatych ropných látok. Tým, že Vapex pohltí horiace ropné produkty umožní ľahšiu lokalizáciu a likvidáciu požiaru.
Karta bezpečnostných údajov VAPEX

Sypký absorbent Absodan Plus

Sorbent Absodan je tvorený veľmi poréznymi drobnými granulami z dánskej suroviny "Moler" - zaisťuje veľmi dobrú a rýchlu sorpciu - hodí sa na upratanie kvapalín z vozoviek a komunikácií, ktoré po aplikácii sorbentu zostávajú čisté a suché - chemicky inertné - nízka prašnosť - nie je možné použiť na likvidáciu úniku kyseliny fluorovodíkovej a vysoko koncetrovaných roztokov hydroxidu sodného (nad 50%) - nasatú látku už neuvoľní (náhrada za VAPEX). Dodáva sa v 10kg a 20kg baleniach.

Sypký absorbent Repur

Efektívny sorbent v boji proti únikom ropných látok

Sorbent RepurSorbent RepurSorbent Repur je prvý slovenský certifikovaný výrobok vyrobený zo  100 % recyklovaného materiálu – polyuretánu, ktorý má efektívne hydrofóbne a oleofilné vlastnosti. Tieto vlastnosti a rýchle sacie schopnosti ho predurčujú na zachytávanie úniku alebo prevenciu úniku nebezpečných látok pochádzajúcich z rôznych olejov (hydraulický, motorový), ropných produktov (benzín, nafta), farieb a mazív na báze olejov, zároveň aj rastlinných a živočíšnych olejov. Výborne sa hodí na odstraňovanie havárií alebo pri čistení pevných povrchov (cestné vozovky, pozemné komunikácie, spevnené plochy) aj vo vlhkých podmienkach. Keďže zaisťuje čistotu a bezpečnosť pracoviska, je vhodný ako prevencia do priemyselnej výroby, dielní, autoservisov a prevádzok používajúce ropné produkty. Sorbent je dostupný v sypkej podobe, ktorá zabezpečuje jednoduchú manipuláciu a použitie. Má dlhodobú skladovaciu dobu a použiteľnosť bez straty vlastností. Po jeho použití existuje možnosť tepelného využitia vďaka dobrej výhrevnosti.

Výborný pomer ceny a kvality.

Technické údaje:

Vlastnosti

Objemová hmotnosť

260 kg/m3

Veľkosť zŕn

2 mm – 0,5 mm

65 %

< 0,125 mm

< 3 %

Absorpčná kapacita nafty

2,7 L nafty na 1 kg  sorbentu

Absorpčná kapacita benzínu

3,1 L benzínu na 1 kg  sorbentu

Absorpčná kapacita oleja (motorový, hydraulický)

3 L oleja na 1 kg  sorbentu

Výhrevná kapacita (HHV) sorbentu

21,7 MJ/kg

*technické údaje získané na základe rôznych testov a skúšok vykonaných v akreditovaných laboratóriách v SR aj v Nemecku

Spôsob použitia:

Sorbent nasypte na rozliatu látku, nechajte pôsobiť pár minút. Potom pozametajte. Kontaminovaný materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o nakladaní s odpadom.

Karta bezpečnostných údajov Repur.

Ako s správajú jednotlivé sorbenty - pozrite si video.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám