Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

GLS

Sorbenty - Perlit, Vapex, Spilkleen

Sypký absorbent Spilkleen - pre odsávanie kvapalín

Vlastnosti a použitie:
 • vysoká sorpčná schopnosť, nasiaknutý absorbent už neuvoľňuje viazanú tekutinu
 • prostriedok na efektívny zásah proti úniku a znečisteniu kvapalín ropnými a chemickými produktmi
 • vyrábaný z recyklovanej celulózy
 • nízka prašnosť oproti klasickým granulátom
 • možnosť výberu 3 typov pre rôzne použitie
 • vrecia sú vybavené výsypkou

Kód Názov Veľkosť balenia v l Obsah balenia v kg Sorpčná schopnosť v %    (olej) (voda) Sorpčná schopnosť v lit.   (olej) (voda)
SK 1 Granules 30 18 - 90 - 12
SK 2 Spilplus 30 10 110 105 11 11

SPILKLEEN GRANULES - SK 1 sorbenty
 • všeobecné použitie
 • zmes granúl ílu a uhličitanu vápenatého so zrnitosťou 1 až 5 mm
 • použiteľný aj pri úniku kyselín a na ich neutralizáciu
 • úplne nehorľavý
 • úspešne overený požiarnymi a záchrannými zbormi pri úniku chemikálií
SPILKLEEN PLUS - SK 2
 • vhodný na absorpciu ropných produktov a chladiacich kvapalín
 • využíva sa v priemyselných halách, garážach a na suchej ceste
 • nehorľavý, neprašný a biologicky odbúrateľný
 • zmes kaolínu, uhličitanu vápenatého a celulózy so zrnitosťou 1 až 10 mm
 • spáliteľný v akejkoľvek spaľovni
 • Karta bezpečnostných údajov SPILKLEEN PLUS - SK 2


Sorbent sypký - Expandovaný perlit 0,125 m3, cca 12kg

Sypký absorbent Perlit - pre odsávanie kvapalín

Je zrnitý materiál vyrábaný expandovaním vulkanickej horniny perlitu. Anorganický pôvod mu zaručuje nehorľavosť a odolnosť voči mikroorganizmom a plesniam. Je chemicky inertný a odolný voči teplotám v rozmedzí od -200°C do +900°C. Vzhľadom na svoju pórovitosť je značne nasiakavý. Je vyrábaný v dvoch frakciách ako EP100 a EP150.


Použitie Perlitu:

Čistenie podláh výrobných hál, garáží, čerpacích staníc, nádvorí stavenísk a dielní znečistených ropnými produktmi. Očistenie podlahy spočíva v posypaní dostatočným množstvom Perlitu, ktorý ropné produkty absorbuje. Následne sa Perlit zmätie.
Karta bezpečnostných údajov PERLITSypký absorbent Vapex - pre odsávanie kvapalín

Sypký absorbent Vapex - pre odsávanie kvapalín

Je biely, sypký, zrnitý materiál, ktorého povrch je obalený tenkou vrstvou hydrofóbneho povlaku. Vyznačuje sa nízkou nasiakavosťou vodou a vysokou afinitou k nepolárnym kvapalinám (ropné produkty). Výborne absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, mazadlá a iné mastné tekutiny rozliate na zemi, plávajúce alebo rozptýlené vo vode. Je to materiál nehorľavý, zdravotne nezávadný a má neobmedzenú trvanlivosť. Jeho hmotnosť je maximálne 250 kg/m3. Tieto vlastnosti ho predurčujú na odstraňovanie znečistenia vody a pôdy ropnými produktmi.
 • absorbuje ropné látky plávajúce a rozptýlené vo vode
 • odstraňuje rozliate ropné látky a mastné nečistoty
 • zabraňuje úniku ropných produktov pri ekologických haváriách
 • čistí podzemné vody

Použitie Vapexu:

Čistenie podláh výrobných hál, garáží, čerpacích staníc, nádvorí stavenísk a dielní znečistených ropnými produktmi. Očistenie podlahy spočíva v posypaní dostatočným množstvom Vapexu, ktorý ropné produkty rýchlo absorbuje. Následne sa Vapex zmätie. V prípade použitia na mokrej podlahe, neklesne množstvo absorbovanej nafty pod 350 l/m3 Vapexu.

Odstraňovanie ropných produktov z povrchu stojatých vôd
Vapex je potrebné rozsypať po vodnej hladine na náveternej strane. Vietor a prirodzené vlnenie hladiny transportuje Vapex na opačnú stranu vodnej plochy. Nasiaknutý Vapex sa potom zbiera sieťovými zberačmi. 1 m3 Vapexu pohltí 250 až 400 l nafty.

Odstraňovanie ropných produktov z tečúcich vôd
Z riek, potokov a kanálov možno ropné produkty odstrániť pomocou pevných alebo plávajúcich norných stien. Vodný tok sa prehradí po celej šírke nornou stenou a Vapex sa nasype v dostatočnom množstve pred stenu. Plávajúca vrstva Vapexu zachytáva ropné produkty z hladiny vody, čistá voda preteká pod nornou stenou. Ak je tok vody prudký je potrebné zaradiť za sebou viac norných stien. Týmto spôsobom možno zachytiť v 1 m3 Vapexu minimálne 350 l nafty.

Hasenie horiacich ropných látok
Vapex možno použiť aj pri hasení horiacich rozliatych ropných látok. Tým, že Vapex pohltí horiace ropné produkty umožní ľahšiu lokalizáciu a likvidáciu požiaru.
Karta bezpečnostných údajov VAPEX
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0905 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám