GLS

Hadicové zariadenie

Návod na montáž hadicového zariadenia [ďalej len HZ]

Dôležité upozornenie:

Zabudovanie a pripojenie HZ musí byť vykonané v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a podmienkami výrobcu. Skrinu HZ osadzovať v takej výške, aby os ventilu HZ bola max. 1,3m nad podlahou.

A. Montáž na stenu:
 • HZ dopravte k miestu určenému pre jeho inštaláciu a vyberte s prepravného obalu.
 • Vykonajte meranie a vizuálnu kontrolu, či je výrobok v zhode s projektovou dokumentáciou.
 • Odstráňte jednu zo záslepok pre prívod vody, ktorý je určený v projektovej dokumentácii.
 • Správne orientovanú skriňu HZ [obr. 1] priložte na stenu v projektom určenej výške tak, aby prívodné potrubie s daným vonkajším závitom zasahovalo cca 30mm dovnútra skrine. Vyrovnajte do roviny a označte na stenu miesta pre vŕtanie podľa otvorov na zadnej strane skrinky HZ. Pre uľahčenie manipulácie doporučujeme pre uvedeným úkonom demontovať navijak zo skrine [odstrániť závlačku, vyraziť čap a vybrať navijak s ramenom ].
 • Označené otvory vyvŕtajte, osaďte hmoždinkami [najlepšie kovovými] pre skrutky s ? 5mm [hmoždinky a skrutky nie sú súčasťou HZ]
 • Skriňu HZ pevne priskrutkujte na určené miesto.
 • Na prívodné potrubie naskrutkujte guľový ventil, ktorého poloha musí byť taká aby v uzatvorenej polohe neprekážal zatvoreniu dvierok. Dôležitým hľadiskom pri voľbe polohy ventila je bezproblémová manipulácia v prípade budúceho použitia HZ [otvorenie-zatvorenie].
 • Na guľový ventil, osadený v správnej polohe, naskrutkujte prepojovaciu hadicu HZ [1,4m] POZOR - hadica nesmie byť prekrútená, ohnutá v ostrom uhle a už vôbec nesmie byť zalomená
 • Vykonajte kontrolu funkčnosti HZ : - otvorenie dvierok o 180°
      - ľahké vysunutie a otočenie navijaka
      - ľahké otvorenie a zatvorenie guľového ventila
Návod na montáž HADICOVÉHO Zariadenia
Návod na montáž HADICOVÉHO Zariadenia

Návod na montáž hadicového zariadenia

Dôležité upozornenie:
Zabudovanie a pripojenie HZ musí byť vykonané v súlade s overenou projektovou dokumentáciou a podmienkami výrobcu. Skrinu HZ osadzovať v takej výške, aby os ventilu HZ bola max. 1,3m nad podlahou.

B. Montáž do steny [NIKY]:

 • HZ dopravte k miestu určenému pre jeho inštaláciu a vyberte s prepravného obalu.
 • Vykonajte meranie a vizuálnu kontrolu, či je výrobok v zhode s projektovou dokumentáciou.
 • Odstráňte jednu zo záslepok pre prívod vody, ktorý je určený v projektovej dokumentácii.
 • Správne orientovanú skriňu HZ [obr. 2] zasuňte do projektom určeného otvoru (veľkosť stavebného otvoru je potrené prispôsobiť veľkosti - rozmerom daného HZ) tak, aby prívodné potrubie s daným vonkajším závitom zasahovalo cca 30mm dovnútra skrine. Vyrovnajte do roviny a označte na stenu miesta pre vŕtanie podľa otvorov na zadnej strane skrinky HZ. Pre uľahčenie manipulácie doporučujeme pre uvedeným úkonom demontovať navijak zo skrine [odstrániť závlačku, vyraziť čap a vybrať navijak s ramenom].
 • Označené otvory vyvŕtajte, opatrite hmoždinkami [najlepšie kovovými] pre skrutky s ? 5mm. [hmoždinky a skrutky nie sú súčasťou HZ]
 • Skriňu HZ pevne priskrutkujte na určené miesto. Medzeru medi murivom a skrinkou vyplňte maltou alebo PUR penou [bezp... Trieda II.], začistite, vykonajte kontrolu uhlopriečnych rozmerov [vznik deformácie] a nechajte vytvrdnúť.
 • Na prívodné potrubie naskrutkujte guľový ventil, ktorého poloha musí byť taká aby v uzatvorenej polohe neprekážal zatvoreniu dvierok. Dôležitým hľadiskom pri voľbe polohy ventila je bezproblémová manipulácia v prípade budúceho použitia HZ [otvorenie-zatvorenie].
 • Na guľový ventil, osadený v správnej polohe, naskrutkujte prepojovaciu hadicu HZ [1,4m] POZOR - hadica nesmie byť prekrútená, ohnutá v ostrom uhle a už vôbec nesmie byť zalomená
 • Vykonajte kontrolu funkčnosti HZ : - otvorenie dvierok o 180°
      - ľahké vysunutie a otočenie navijaka
      - ľahké otvorenie a zatvorenie guľového ventila
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám