GLS

Hasiaca guľa - FIRE STOP Drel, Elide Fire

Príklady inštalácie TU >>

Použitie

Hasiaca guľa - automatické hasiace zariadenie vyznačujúce sa univerzálnosťou a vysokou efektívnosťou, ktoré v sebe spája vlastnosti ručných hasiacich prístrojov a automatických systémov. Hasiaca guľa FIRE STOP Drel.

Manuálne použitie - V horúcich chvíľach sa jednoducho hodí


Automatické hasiace zariadenie možno vďaka jeho guľatému tvaru hodiť alebo zakotúľať do ohniska požiaru z bezpečnej vzdialenosti niekoľkých metrov. Nie je nevyhnutné približovať sa k požiaru a vystavovať sa tak nebezpečenstvu ako pri klasických hasiacich prístrojoch. Zariadenie sa pri kontakte s otvoreným ohňom samo aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Automatické použitie - Horúcim chvíľam jednoducho predídete


Hasiaca guľa FIRE STOP Drel sa inštaluje na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru, alebo v ich tesnej blízkosti. Automatické hasiace zariadenie sa inštaluje do pevného držiaka, ktorý je súčasťou balenia, v odporúčanej fixačnej výške 30 cm nad rizikovým miestom. Zariadenie sa pri kontakte s otvoreným ohňom samo aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Manuálno-automatické použitie


Automatické hasiace zariadenie inštalujte na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru, alebo v ich tesnej blízkosti:
  • domácnosti;
  • kuchyne, kozuby, komínové systémy, ohrievače, garáže;
  • miesta, kde je umiestnená elektronika a počítačová technika, priestory elektrických rozvodov, elektrorozvádzače, trezory;
  • sklady, kancelárie, nákupné centrá, hotelové izby, čerpacie stanice;
  • automobily, lode, železničné vagóny, metro.
Hasiaca guľa vás chráni 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku celých 5 rokov bez kontrol, revízií a ďalších nákladov.


Technické informácie


FIRE STOP Drel je automatické práškové samospúšťacie hasiace zariadenie, vyznačujúce sa univerzálnosťou a vysokou efektívnosťou, ktoré v sebe spája vlastnosti ručných hasiacich prístrojov a automatických systémov.

Hasiace zariadenie je primárny prostriedok na hasenie požiarov:
  • pevných horľavých materiálov (trieda A),
  • kvapalných horľavých materiálov (trieda B),
  • plynných horľavých materiálov (trieda C),
  • elektrických zariadení pod napätím do 1000 V (trieda E).

Dôležitou prednosťou hasiacej gule v porovnaní s tradičnými hasiacimi prístrojmi je jeho možnosť hasiť elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V, čo je päťnásobne viac ako pri klasickom práškovom hasiacom prístroji.

Skladá sa z ochranného obalu, z hasiacej práškovej zmesi A B C, zo špeciálneho tlakového zariadenia a zo siete aktivačných zápalných šnúr. Pri kontakte s otvoreným ohňom sa hasiaca guľa samo aktivuje, zápalné šnúry zhoria, ochranný obal gule praskne, zaznie varovný zvukový signál a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar vo svojom okolí s rozlohou 8 - 10 m2. Navyše varovný zvukový signál 120 dB upúta pozornosť širokého okolia. V priestoroch napojených na diaľkovú bezpečnostnú signalizáciu slúži ako ďalší doplnok ochrany majetku, keďže svojou aktiváciou aktivuje senzory bezpečnostnej signalizácie a vy máte ihneď informáciu o vzniku nebezpečenstva vo vami stráženom objekte.

Aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť ochrany na miestach s vysokým rizikom vzniku požiaru, odporúčame umiestnenie niekoľkých kusov hasiacich gúľ.
Testy preukázali, že ak bolo automatické hasiace zariadenie použité pri vznikajúcom požiari v prvej etape horenia, požiar bol uhasený max. do 3 sekúnd. Rozptýlený prášok - hasiace médium A B C - uhasil plamene v okruhu 8 až 10 m2, nedal možnosť rozvinutiu požiaru do druhej etapy horenia, prípadne následnému vznieteniu.
V praktickom živote to znamená, že pri vznikajúcom požiari je požiar automaticky uhasený v zárodku a je pod kontrolou. Toto všetko automaticky, v časovom intervale do 3 sekúnd! Použitím automatického hasiaceho zariadenia sa predĺžil časový interval možnosti použitia účinnejších profesionálnych hasiacich zariadení a predĺžil sa časový interval možnosti nástupu zásahu profesionálnych záchranných požiarnych zložiek!

V praktickom živote to znamená, že intenzita požiaru sa znižuje, rozptýlený prášok - hasiace médium - tlmí intenzitu horenia, možno lokalizovať epicentrum požiaru a to najdôležitejšie - vytvára sa priestor a čas na evakuáciu ohrozených ľudí!
Treba si uvedomiť, aká je rýchlosť šírenia požiaru a aké sú reálne možnosti nástupu na zásah profesionálnych záchranných hasičských zložiek od momentu nahlásenia vzniku požiaru.

Protipožiarna guľa FIRE STOP Drel

Typ výrobku: iné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasiace prostriedky
Registračné číslo: CON-ZPB-0130
Hmotnosť hasiacej práškovej zmesi: 1,3 kg
Celková hmotnosť prostriedku: 1,5 kg
NEC: 4,0 g
Priemer gule: 147 mm
Varovný zvukový signál: 120 dB
Teplota použiteľnosti a skladovania: -40 až +65 0C
Prostriedok zabezpečí uhasenie začiatkov požiaru v miestnostiach s rozlohou do 8 - 10 m2, oheň v objeme cca 30 - 35 m2. (efektívne 3 m3)
Vplyv pádu z výšky 2,5 m - bez porušenia funkčnosti.


Charakteristika a opis fungovania

Prostriedok sa skladá z ochranného obalu, z hasiacej práškovej zmesi A B C, zo špeciálneho tlakového zariadenia a zo siete aktivačných zápalných šnúr. Pri kontakte s otvoreným ohňom sa prostriedok sám aktivuje, zápalné šnúry zhoria, ochranný obal gule praskne, zaznie varovný signál a uvoľnená hasiaca prášková zmes uhasí vznikajúci požiar vo svojom okolí.
Hasiaca guľa FIRE STOP Drel
Hasiaca guľa FIRE STOP Drel
Hasiaca guľa FIRE STOP Drel
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám