GLS

S čistým hasivom (Halónový) HP - Saclon

SACLON 2 ECO je mix získaný z chemických produktov HFC (HydroFluorCarbor). Je to absolútne ekologický a nekorózni plyn, ktorý vďaka svojmu špecifickému zloženiu nemá žiadne limity trvanlivosti či spotrebovania, neškodí ozónu a nepatrí do skupiny plynov, ktoré sú zakázané kvôli ich škodlivosti voči ozónu. Tento plyn je vhodný ako náplň do hasiacich prístrojov alebo fixných - stabilných hasiacich zariadení. Používa sa pri hasení požiarov triedy A (pevné látky), B (kvapalné látky), je vhodný pre hasenie zariadení pod napätím a skupiny F (požiar rastlinných a živočíšnych tukov). SACLON neničí materiály ako bronz, obrazy, oblečení, tapisérie, umelecké diela, nemá žiadnu farbu a je do neho pridaná vôňa borovice. Tento plyn znižuje hladinu kyslíku pod 14%, čo je prah pod ktorým nemá oheň šancu horieť. Je vhodný pre hasenie elektrických rozvodní, jemnej mechaniky, serverovní, elektroniky, archívov a miest, kde sa nachádza väčšie množstvo počítačov a najrôznejšieho elektronického vybavenia, ktoré by sa mohlo poškodiť alebo znehodnotiť bežnými hasiacimi prostriedkami.

Výhody:

  • Hasí v niekoľkých sekundách
  • Nezanecháva zostatky
  • Použiteľný v priestoroch obývanými ľuďmi - nie je toxický

Vhodné pre: kancelárie, knižnice, archívy, múzea
Splňuje Normy: ISO 9094-1:2003 a ISO 9094-2:2002, NFPA 2001 a 2008 – UNI EN 15004
Teplotné rozmedzie: -20°C až +60°C

Pozrieť celú fotogalériu

Bližšie informácie o ďalších typoch hasiacich prístrojov, ich technické parametre a vizualizáciu - nájdete tu
Saclon ako automatický hasiaci systém vo vozidle

Výroba a testovanie Saclonu

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám