GLS

Núdzové osvetlenie

NÚDZOVÉ SVIETIDLO

Slúži na zaistenie dostatočného osvetlenia únikových ciest a bezpečné vyvedenie osôb z objektu v prípade výpadku napätia a tým aj bežných zdrojov svetla, alebo pri požiari.

Núdzové svietidlo je vybavené žiarivkou T5 8W. Svietidlo je rozpoznateľné zo vzdialenosti 25 m. Doba prevádzky je minimálne 3 hodiny v núdzovom režime.

Núdzové svietidlo spĺňa všetky normy a certifikáty kladené na tento druh výrobkov vrátane CE certifikátu.

Technické údaje
Napájacie napätie: AC 220 - 240V, 50Hz
Zdroj svetla: T5 8Wfluorescentná trubica
Záložná batéria: 2.4V, 4.5Ah, Ni-Cd batteries
Pohotovostný režim: 3 hodiny
Nabíjanie: 24 hodín
Materiál: PC plastic
Krytie: IP65
Test: S tlačidlo - testovacie tlačidlo pre overenie funkčnosti trubice
Certifikát: CE

Inštalácia a údržba
Montáž, údržba a akékoľvek zásahy do svietidla sa robia len v prípade, že je odpojenie el. prívodu od svietidla. Inštalácie, údržby a opravy musia byť prevedené podľa platných predpisov odporúčaných noriem STN-EN. Tieto práce smie prevádzať len kvalifikovaná osoba (elektrikár). Ako predajcovia neručíme za zranenia alebo závady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného použitia svietidla. Prípadné nečistoty sa odstraňujú zo svietidla pri jeho vypnutom stave, prípravkami nepoškodzujúcimi vzhľad a funkciusvietidla.
Pozor: Všetky technické údaje sú vyznačené na štítku svietidla. Je nutné ich dodržiavať.
NÚDZOVÉ SVIETIDLO HT-A801

Núdzové svietidlo - fotogalériu nájdete tu
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám