Cvičný požiarny poplach so zadymením priestorov

Cvičný požiarny poplach sa má podľa Zákona 314/2001 Z. z. §5 písm. e)  vykonať najmenej raz za 12 mesiacov v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb. Zreálnenie situácie podobnej skutočnému požiaru dá samotnej udalosti podstatnejšiu váhu a podľa našich skúseností samotní aktéri ju berú s väčšou vážnosťou.

Preto v rámci našich služieb realizujeme cvičný požiarny poplach s možnosťou simulácie zadymenia priestorov. Používame zariadenie, ktoré vyrobí dym v určených priestoroch. Dym nie je zdraviu škodlivý a je bez zápachu.

Výhody oproti štandardným cvičným požiarnym poplachom:

  • Účastníci cvičného požiarneho poplachu si lepšie uvedomia nebezpečenstvo prípadného požiaru pretože vidia mrak hustého dymu.
  • Účastníci si zapamätajú podmienky v ktorých sa ocitli.
  • Šírenie mraku dymu umožní overenie postupov v prípade vzniku požiaru v objekte, na základe skúseností sa môžu postupy vylepšiť.
  • Reakcia zamestnancov a protipožiarnej hliadky je na základe skutočného vnemu – nie len predstavy, ale vidia skutočný hustý dym, ktorý sa šíri priestorom.
  • Možnosť uvedomiť si jedno z nebezpečenstiev dymu, bez vystavenia sa nebezpečným podmienkam  – strata orientácie v zadymenom prostredí – mrak dymu môže byť miestami tak hustý, že nie je vidno ani na krok.
  • Možnosť overiť činnosť zamestnancov v prípade vzniku požiaru.
  • Na dym reagujú aj požiarne hlásiče.
  • Hmla zo zadymovacieho zariadenia nie je škodlivá, toxická, nepoškodzuje vnútorné zariadenie. Technológia je využívaná v zábavnom priemysle.Máte záujem? Kontaktujte nás >>

Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám