Označenie vonkajšieho hydrantu na stene alebo plote

Diskusia k tejto téme bola nedávno predmetom rozhovorov s našimi klientmi. Dostali sme otázku ohľadne možnosti upevnenia označenia vonkajšieho hydrantu aj priamo na stavbu alebo plot bez stĺpa v zemi. Je to podľa vyhlášky takéto prevedenie možné?

 

Áno je.

V našej ponuke máme aj takéto riešenie  (https://www.firecontrol.sk/-hydrantove-prislusenstvo   obrázok 46). Aby sme však k tomu mali aj právny základ, oprieme sa o konkrétnu vyhlášku a uvedieme sem citáciu z nej.  Riešenie je v dokumente Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, Vyhláška 699/2004 Z. z.  § 8 ods. 8 a príloha č. 2. 

§ 8 ods. 8

"Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou, ktorá je uvedená v prílohe č. 2. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu.

príloha č. 2

Tabuľka na označenie podzemného hydrantu má tvar trojbokého hranola, ktorá má červenú farbu a rozmery...

 

Z predchádzajúceho vyplýva, že označenie vonkajšieho hydrantu môže byť umiestnené aj na samotnej stavbe pri dodržaní výšky 1,8m, prípadne aj na plote, ktorý je chápaný ako drobná stavba.


Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám