Meranie prietoku vonkajšieho hydrantu

Nadzemný hydrant predstavuje výtokovú armatúru, ktorá je nad úrovňou povrchu s ovládacím ventilom a polospojkami na pripojenie požiarnej hadice. Prostredníctvom hadíc je možné pri dostatočnom tlaku a prietoku vody dodávať vodu priamo na požiar. Poznáte maximálny prietok vody vo Vašom hydrante?

Niektoré, najmä zahraničné poisťovne, vyžadujú dokladanie skúšky o maximálnom prietoku vody cez tieto hydranty. Je však dobré aj pre samotného prevádzkovateľa túto informáciu poznať a pravidelne ju kontrolovať. 

Naša spoločnosť zabezpečuje službu Meranie prietoku požiarnych hydrantov. Pri realizácii tejto služby sa zariadením - prietokomerom - zmeria maximálny prietok daného hydrantu. Po meraní vystavíme protokol o nameraných hodnotách.

Služba je na požiadanie. Nie je štandardom pravidelnej revízie / kontroly vonkajších požiarnych hydrantov.

V prípade záujmu o túto službu nás kontakujte e-mailom na: info@firecontrol.sk alebo telefonicky na 0907 415 906.

#prietok hydrantu  #prietokomer  #meranie prietokov hydrantov

Meranie vonkajšieho prietoku Meranie prietoku vonkajšieho hydratntu Meranie prietoku vonkajšieho hydrantu


Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám