Trenažér hasenia - školenie s praktickou ukážkou hasenia

Školenie protipožiarnej ochrany spojené s praktickou ukážkou hasenia

V zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi sú časti , ktoré určujú zamestnávateľom povinnosti z oblasti ochrany pred požiarmi. Jednou z nich je aj školenie zamestnancov na ochranu pred požiarmi.

Aj u našich klientov vykonávame školenia zamestnancov. Naviac však ponúkame aj praktický výcvik hasenia požiaru. Tento výcvik je výborným a určite cenným školením v ochrane pred požiarmi a zamestnanci tým získajú reálnu skúsenosť s hasením požiaru.

Vaši zamestnanci si prakticky precvičia hasenie a naučia sa ako pristupovať k ohňu, ako držať hasiaci prístroj, ako sa uvádza do chodu, ale aj ako sa „správa“ oheň pri hasení.

K dispozícii máme trenažér hasenia požiarov na ktorom si zamestnanci pri výcviku sami vyskúšajú uhasiť požiar pomocou hasiaceho prístroja. Trenažér je prenositeľný, takže sa dá školenie realizovať aj priamo u klienta na vhodnom a bezpečnom mieste. Potrebné hasiace prístroje na výcvik zabezpečíme.

Školenie prebieha pod dohľadom skúseného lektora s 30 ročnou praxou v hasičskom zbore, ale aj s dlhoročnou praxou pri realizácií školení. Počas školenia vieme poskytnúť odpovede na otázky týkajúce sa priamo praxe pri hasení rôznych typov požiarov.
Stiahnite si leták >> Špeciálne služby - Školenia

Výcvik hasenia požiarov nie je len vhodným doplnkom školenia o ochrane pred požiarmi, ale aj vhodnou formou teambuildingovej aktivity. Skúsenosť je cennejšia ako teória.

 výcvik hasenia požiaru trenažér hasenia požiaru  


Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám