Môže byť hasiaci prístroj voľne postavený na podlahe?

Podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov je v §18 v bode 11 napísané:

"Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou."

Zároveň je ale v Návodoch na použitie od výrobcov veta: „HP sa vešia na priložený vešiak alebo musí byť zabezpečený proti pádu“.

Z tohto jasne vyplýva, že  hasiaci prístroj musí byť „zabezpečený proti pádu“. Môže byť položený na podlahe, ale musí byť ukotvený vešiakom, prípadne retiazkou o zvislú konštrukciu, prípadne uložený v skrinke na to určenej.


Odpoveď na otázku "Môže byť hasiaci prístroj voľne postavený na podlahe?" je teda jednoznačná. 

NIE, hasiaci prístroj musí byť zabezpečený proti pádu.

Nakoniec už len doplníme názvoslovie a pár informácií:

  •  vešiak je pomôcka, na ktorú inštalujeme HP do  výšky max. 1,5m nad podlahou, t.j. keď nestojí na podlahe;
  •  držiak je pomôcka, ktorá zabezpečuje HP na podlahe proti pádu, t.j. nie je zavesený na zvislej konštrukcii, stojí na podlahe a je uchytený k zvislej konštrukcii;
  •  CO2 musia byť na podlahe (podstava nádoby) a len v držiaku;
  •  vodný, práškový, penový hasiaci prístroj môže byť na vešiaku alebo na držiaku upevnený o zvislú konštrukciu.Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám