Hasiaci prístroj ako súčasť povinnej výbavy

Musím mať hasiaci prístroj v aute? Je to súčasť povinnej výbavy?

Sú to pomerne časté otázky na ktoré dnes prinášame odpoveď.

Podotýkame, že nasledujúce informácie platia pre Slovenskú republiku, pretože Európska únia neupravuje pravidlá povinnej výbavy vozidiel a ponecháva tieto rozhodnutia na jednotlivých členských krajinách. Preto môže byť obsah povinnej výbavy rôzny pre konkrétnu krajinu.

Vychádzame z § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a právneho predpisu Vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25.

Minimálne jeden alebo viac hasiacich prístroj s náplňou minimálne 6kg sú povinné pre:

  • nákladné vozidlá nad 3,5 t,
  • autobusy s počtom do 22 miest na sedenie,
  • traktory
  • pracovné stroje samohybnéMinimálne jeden alebo viac hasiacich prístroj so spoločnou náplňou minimálne 12kg sú povinné pre:

  • autobusy s počtom nad 22 miest na sedenieMinimálne jeden alebo viac hasiacich prístroj s náplňou minimálne 1,3 kg sú povinné pre:

  • vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu
  • vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadeníHasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6G v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.
Osobné vozidlá a vozidlá do 3,5t hasiaci prístroj mať nemusia. My ho však napriek tomu odporúčame vo vozidle mať.

Vyberte si z našej ponuky: Hasiace prístrojeNový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám