Sorbent REPUR

Sorbent Repur

Efektívny sorbent v boji proti únikom ropných látok

Sorbent RepurSorbent RepurSorbent Repur je prvý slovenský certifikovaný výrobok vyrobený zo  100 % recyklovaného materiálu – polyuretánu, ktorý má efektívne hydrofóbne a oleofilné vlastnosti. Tieto vlastnosti a rýchle sacie schopnosti ho predurčujú na zachytávanie úniku alebo prevenciu úniku nebezpečných látok pochádzajúcich z rôznych olejov (hydraulický, motorový), ropných produktov (benzín, nafta), farieb a mazív na báze olejov, zároveň aj rastlinných a živočíšnych olejov. Výborne sa hodí na odstraňovanie havárií alebo pri čistení pevných povrchov (cestné vozovky, pozemné komunikácie, spevnené plochy) aj vo vlhkých podmienkach. Keďže zaisťuje čistotu a bezpečnosť pracoviska, je vhodný ako prevencia do priemyselnej výroby, dielní, autoservisov a prevádzok používajúce ropné produkty. Sorbent je dostupný v sypkej podobe, ktorá zabezpečuje jednoduchú manipuláciu a použitie. Má dlhodobú skladovaciu dobu a použiteľnosť bez straty vlastností. Po jeho použití existuje možnosť tepelného využitia vďaka dobrej výhrevnosti.

Výborný pomer ceny a kvality. Dodávame v 3 kg a 12 kg prevedení.

Technické údaje:

Vlastnosti

Objemová hmotnosť

260 kg/m3

Veľkosť zŕn

2 mm – 0,5 mm

65 %

< 0,125 mm

< 3 %

Absorpčná kapacita nafty

2,7 L nafty na 1 kg  sorbentu

Absorpčná kapacita benzínu

3,1 L benzínu na 1 kg  sorbentu

Absorpčná kapacita oleja (motorový, hydraulický)

3 L oleja na 1 kg  sorbentu

Výhrevná kapacita (HHV) sorbentu

21,7 MJ/kg

*technické údaje získané na základe rôznych testov a skúšok vykonaných v akreditovaných laboratóriách v SR aj v Nemecku

Spôsob použitia:

Sorbent nasypte na rozliatu látku, nechajte pôsobiť pár minút. Potom pozametajte. Kontaminovaný materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o nakladaní s odpadom.

Karta bezpečnostných údajov Repur.


Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám