Čo nemôže byť na chodbe? Alebo o únikových cestách.

Problematika únikových ciest

Úniková cesta je z pravidla cesta umožňujúca jednoduchú evakuáciu a naopak tvorí cestu pre zásah požiarnej jednotky. V praxi sa bežne stretávame s problematikou, čo môže a nemôže tvoriť súčasť únikových ciest, resp. ktoré predmety na nej môžu byť a ktoré nesmú.

Pre pochopenie celej problematiky je potrebné hlbšie poznať fyzikálne javy sprevádzajúce požiar a právnu úpravu pasívnej ochrany pred požiarmi, vďaka ktorej je zabezpečená bezpečná evakuácia.

ÚNIKOVÁ CESTA

Je trvalo voľná komunikácia, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby na voľné priestranstvo.

Slovenská technická norma 92 0201 – 3. časť bližšie charakterizuje, čo je trvalo voľná komunikácia, a síce. Za trvalo voľnú komunikáciu na únikovej ceste sa považuje priestor, v ktorom nie je umiestnený žiadny materiál alebo zariadenie brániace evakuácii osôb.

Únikové cesty podľa stupňa ich chránenia rozdeľujeme na:

 • nechránené;
 • čiastočne chránené;
 • chránené. [1]

Nechránená úniková cesta (NUC) – nie je chránená proti účinkom požiaru a vedie z požiarneho úseku k východu zo stavby priamo na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty. Tento typ únikovej cesty je možné použiť v jednoduchých prevádzkach, priestoroch menších kancelárií a pod.

Podstata tohto typu únikovej cesty je v tom, že sa predpokladá rýchla a jednoduchá evakuácia z priestoru priamo na voľné priestranstvo, prípadne do chránenej únikovej cesty

Čiastočne chránená úniková cesta (ČCHUC) – je v požiarnom úseku bez požiarneho rizika, prechádza časťou požiarneho úseku, ktorá je bez požiarneho rizika alebo prechádza susedným požiarnym úsekom, v ktorom nie sú prevádzky s vyššou pravdepodobnosťou vzniku požiaru.

V zásade sa jedná o únikovú cestu, ktorá prechádza priestorom bez požiarneho rizika. Nevyžaduje dodatočné zariadenia alebo opatrenia na jej ochranu.

Chránená úniková cesta (CHUC) – vedie na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. Musí byť však oddelená od ostatných požiarnych úsekov požiarnymi deliacimi konštrukciami a požiarnymi uzávermi, je vetraná a umožňuje bezpečný pohyb osôb. V závislosti od stupňa chránenia sa rozdeľujú do ďalších troch kategórií.

CHUC je najbezpečnejší spôsob ako evakuovať osoby zo zasiahnutých priestorov. Svojim vyhotovením predstavujú najvyššiu ochranu pred požiarom, minimálne po projektovanú dobu. Sú samozrejmosťou v každom väčšom objekte alebo tam, kde sa predpokladá väčší počet ľudí.

TYP ÚNIKOVEJ CESTY

To, aký druh únikovej cesty bude v stavbe zvolený určuje špecialista požiarnej ochrany v samotnom projekte stavby.

Výber správneho druhu únikovej cesty je zabezpečený legislatívnymi požiadavkami, v ktorých je taxatívne vymedzené v ktorých prípadoch je nutné použiť ten, ktorý typ únikovej cesty a samotnými požiadavkami na únikové cesty, ktoré zahŕňajú najmä jej dĺžku, šírku a počet osôb, ktoré sa budú danou cestou evakuovať.

Nakoľko je každá stavba iná, nedá sa paušálne stanoviť, kde a aký typ únikovej cesty má byť zvolený. Tieto skutočnosti rieši vždy projektová dokumentácia stavby.

Bytové domy a únikové cesty

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ustanovuje požiadavky na únikové cesty zo stavieb na bývanie a ubytovanie takto.

Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek musí tvoriť:

 • chránenú únikovú cestu alebo
 • samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika.

Táto požiadavky je v platnosti už od roku 1976, teda platí aj pre stavby, ktoré boli riešené ešte predchádzajúcimi normami. Zároveň bola prenesená aj do právnej úpravy z roku 2004, takže zjednodušene môžeme povedať, že každá úniková cesta v stavbe na bývanie a ubytovanie je buď chránená úniková cesta alebo požiarny úsek bez požiarneho rizika.

Súčasťou požiarneho úseku, či už chránenej únikovej cesty alebo samostatného úseku bez rizika, môžu byť maximálne priestory vrátnice, recepcie, umyvární alebo toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže presiahnuť 15 kg/m2, to neplatí pre stavbu, v ktorej je len jedna chránená úniková cesta.

Čo z toho vyplýva?

Zo samotnej definície vyplýva, že úniková cesta je trvale VOĽNÁ komunikácia. Pri výklade predpisov je dôležité sledovať úmysel zákonodarcu, teleologický význam, nie je správne sa držať výhradne gramatického významu.

Je evidentné, že účelom únikových ciest je poskytnúť možnosť opustiť zasiahnutý priestor požiarom. Takáto cesta musí byť bez predmetov, ktoré by mohli ohrozovať či už unikajúce osoby alebo zasahujúcich hasičov.  Toto tvrdenie sa opiera o právnu úpravu, logický základ bezpečnosti stavieb, slovenské technické normy a vyjadrenia Hasičského a záchranného zboru.

Predmety ako botníky, skrine, kvetináče preto nepatria na únikovú cestu. Zvyšujú požiarne zaťaženie, zužujú šírku únikovej cesty a vytvárajú prekážky pri evakuácii.

Trvale voľná úniková cesta je mnoho krát jediná možnosť pre Vás, Vašu rodinu a Vašich susedov, kadiaľ uniknúť pred požiarom. Je dôležité si uvedomovať a nezľahčovať jej význam. Udržiavať únikovú cestu, resp. chodbu bez podobných predmetov kumuluje viacero výhod, mimo bezpečnej evakuácie je jednoduchšia na upratovanie a v prípade sťahovania je podstatne priechodnejšia.

Tak isto môže byť zamietnutá žiadosť o plnenie zo strany poisťovne v prípade požiaru, pokiaľ boli niektoré z povinností na úseku ochrany pred požiarmi zanedbané.

Jednoduché vysvetlenie v skratke:

 • úniková cesta je TRVALE voľná komunikácia, teda bez čohokoľvek
 • chodba bytového domu je vždy CHUC alebo v starých domoch priestor bez požiarneho rizika
 • ak sú tam kvety, botníky a pod. porušuje sa ustanovenie o zriaďovacích predmetoch CHUC alebo sa zvyšuje požiarne riziko
 • v každom prípade sťažujú podmienky evakuácie, zo strany ŠPD to môže byť sankcionované
 • ohrozujú vlastnú bezpečnosť,
 • pravdepodobnosť zamietnutia plnenia zo strany poisťovne

Opora v legislatíve:

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb; najmä §51, ods. 1; §53; §75.

STN 920201 - 3.časť : Únikové cesty a evakuácia osôb; najmä Príloha G

ČSN 73 0833: Budovy pro bydlení a ubytování
odpovedať  

Unikova cesta v nebezpecnej zone?


  Tibor Lovas

Dobry den,moze byt unikovy vychod na pracovisku zriadeny v priestoroch kde hrozi uraz padajucimi predmetmi a je tam nariadene pouzivat pri pohybe OOP? Jedna sa o cestu medzi skladovymi regalmi bez dodatocneho plotoveho zabezpecenia. Vdaka za odpoved

24.07.2023
odpovedať  


  RL

Dobry den. Za poziarnu ochranu moze byt unikova cesta ja medzi skladovymi regalmi. Samozrejme, uz z podstaty ma byt unikova cesta bezpecna, cize byt ohrozovany padajucimi predmetmi nie je v poriadku. Myslim si, ze tuto kontretnu otazku musia zodpoved Technik poziarnej ochrany a Technik BOZP, ktory danu prevadzku poznaju. Bez poznania prevadzky neviem dat konkretnejsiu odpoved.

24.07.2023
odpovedať  

Dvere v spoločnej chodbe


  Ján

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na to či si môže jeden z troch majiteľov bytov len tak svojvolne na jednej chodbe nainštalovať brano (na samozatváranie dverí) na dvere ktoré vedú na schodisko kadial je úniková cesta. Dvere sa otvárajú v smere do schodiska. Je to 13 poschodová bytovka skolaudovaná v 68 roku. Má dva výťahy. Každé tri byty majú podlhovastú chodbu asi 1,5m *6m. Na každom poschodí je 6 bytov. Nemôže byť problém ak by sa niečo stalo, že poisťovňa nemusí vyplatiť odškodné pri požiari? Nemôžu nám dať za to pokutu? Ďakujem.

26.06.2023
odpovedať  


  Robert Ladecky

Ziadny z majitelov bytov len tak svojvolne nesmie menit dispoziciu, funkcnost a pod. cohokolvek v bytovom dome. V zasade plati, ze samozatvarac musi byt nainstalovany na poziarnych dverach (okrem dveri do bytov). Bez nastudovania projektovej dokumentacie sa nevieme vyjadrit, ci dvere ktore opisujete su poziarne. Vo vseobecnosti plati, ze samozatvarace na dvere su dobrym nastrojom pred eliminaciou sirenim poziaru. Neviem odpovedat ako by sa zachovala poistovna - toto je otazka na nu. Pokutu za samozatvartac so neviem predstavit kto by daval.

27.06.2023
odpovedať  

Úniková cesta v bytovom dome


  Anna Solničková

Dňa 13. 2. 2023 som sa pýtala, či je únikovou cestou aj chodba vedúca k výťahom. Odpovedali ste mi, že pravdepodobne áno. Teraz upresňujem otázku: považuje sa za únikovú cestu priestor pred výťahmi (nie chodba k výťahom, ako som sa pýtala predtým), keď na schodisko vedie iná chodba na opačnej strane poschodia ako sú výťahy?

14.05.2023
odpovedať  


  Robert Ladecky

Mozem, resp. musim zopakovat prvu odpoved: S istotou by som vedel odpoved po nastudovani projektu poziarnej ochrany. Ale s vysokou pravdepodobnostou vieme predpokladat, ze ANO, vsetky chodby, schodiska, priestory spojene s chodbami budu definovane ako unikove cesty.

15.05.2023
odpovedať  

Zamykanie vchodovych dveri


  Aneta

Dobry den, chcem sa opytat. Vlastnici bytoveho domu sa rozhodli neustale zamykat obe vchodove dvere nasej bytovky. Aj pocas dna, rovnako pocas noci. Je to v sulade s protipoziarnymi opatreniami? Nemali by byt unikove vychody pristupne? Dakujem za odpoved Aneta

10.03.2023
odpovedať  


  Róbertb Ladecký

Zakladne pravidlo je, ze v smere uniku, musia byt dvere VOLNE. Pokial su dvere do exterieru v projektovej dokumentacii stavby definovane ako unikovy vychod, musia byt v pripade potreby evakuacie pred poziarom VOLNE pocas dna aj noci. Ak su unikove vychody uzamknute, bez moznosti evakuacie, je to v nesulade s pravidlami poziarnej ochrany.

10.03.2023
odpovedať  

protipoziarne opatrenia panelak


  mirhol

Dobry den, prosim o info. 1. Byvame na 7. poschodi, tesne pri nasich dverach do bytu je vychod na strechu, ktory ale pri pouziti rebrika vytvata velmi maly priestor. Pokial viem, pracovnici Telekomu a vytahari davaju rebrik tak, ze ho mozu len opriet, nie zavesit. Aj to je vzdialenost od nasich dveri par cm. Je vychod na strechu povazovany za unikovy vychod? ( pred 3 mesiacmi horel byt pod nami a teda na strechu som nevedela ist ani nahodou, kvoli dymu) 2. V celom vchode nemame ziadne piktogramy, ktore by oznacovali smer uniku. Jedna sa teda o oficialne unikove cesty a platia tam take prisne pravidla? ( panelak postaveny v 1968) 3. Je unikovým východom okno na kazdom medziposchodi, po jeho stranach su drevene kumbaly. Medzi kumbalmi je teda okno a pod nim mame viaceri skrinky s kvetmi, schodisko je okolo vytahu mimo tohto priestoru. 4. Pred 3 mesiacmi horel byt pod nasim bytom - skrat v zasuvke, od ktoreho za zapalil nabytok. Su tam nevymenene 54 rocne elektricke rozvody. Je mozne ziadat od majitelov, pripadne aj ostatnych obyvatelov bytov, aby mali rozvody v poriadku/ prip.skontrolovane/ prip.vymenene . Je mozne ziadat od majitelov konkretneho bytu , aby preukazali profesionalnu opravu vedenia? Vopred dakujem za odpovede.

27.02.2023
odpovedať  


  Robert Ladecky

Robert Ladecky, 27.02.2023 19:31, [napísať komentár], [zmazať], [povoliť] Pre bytovy dom z r. 1968 urcite neexistuje projekt poziarnej ochrany, nakolko v tom case sa nevypracovavali. Preto je moje odpovede potrebne vnimat ako vseobecne pravidla: ku bodu 1. Ano, vychod na strechu je / moze byt povazovany za unikovu cestu a to najma v momente, ked standartna unikova cesta smerom dolu je znefunkcnena. Pokial je chodba zadymena, neodporuca sa ju pouzit bez asistencie hasicov. ku bodu 2. vase chodby a schodisko je urcite uniukova cesta a platia na nich pravidla - hlavne, ze sa na nich nema nic skladovat a stazovat evakuaciu. Oznacenie unikovych ciest je potrebne - smermi uniku (sipky). ku bodu 3. Okno nie je unikovy vychod, ale v pripade potreby mozu hasici ludi cez okna evakuovat. Ani v tomto priestore nema byt nic skladovane, ani kvety. ku bodu 4. Urcite kazdy vlastnik bytu je zodpovedny za technicky stav svojho bytu, aj za elektricke rozvody. Tato tema vsak podla mojho nazoru uz nespada pod poziarnu ochranu, ale skor je to otazka na vasu spravcovsku spolocnost alebo na diskusiu na spolocnej schodzi vlastnikov bytov.

27.02.2023
odpovedať  

Úniková cesta v bytovom dome


  Anna Solničková

Dobrý deň, bývam v 12 poschodovom paneláku, 4 byty na poschodí (2 a 2 byty proti sebe). Považuje sa za únikovú cestu chodba smerom k výťahu?

13.02.2023
odpovedať  


  RL

S istotou by som vedel odpoved po nastudovani projektu poziarnej ochrany. Ale s vysokou pravdepodobnostou vieme predpokladat, ze ANO, aj chodba veduca k vytahu bude definovana ako unikova cesta.

13.02.2023
odpovedať  

úniková cesta medzi vchodmi v pivničnom priestore


  Bohumír

Dobrý deň, bývam v bytovom dom s tromi vchodmi. Medzi vchodom 39 a 41 v pivničnom priestore podľa projektu nebola žiadna pevná trvalá zábrana, nakoľko v prípade požiaru toto bolo považované za únikovú cestu. Neskôr sa osadila mrežová zábrana medzi vchodmi pre krádeže, ktorá sa dala vysunúť. Nebola osadená na pevno a v prípade požiaru sa dala vysunúť na prechod do iného vchodu. Vlastníci z vchodu 41 na pevno vybudovali drevenú zábranu, ktorá v prípade požiaru sa nedá odstrániť a umožniť únik cez pivničný priestor z vchodu označeného 39 do vchodu.č. 41. Otázka: Bol tento postup správny.

10.01.2023
odpovedať  


  RL

Kazdy objekt sa musi uzivat v sulade s projektovou dokumentaciou. Pokial vlastnici bytov zrealizovali pevnu nepriechodnu zabranu na komunikacnom priestore, ktory sluzil v zmysle projektovej dokumentacie ako unikova cesta, tak nebol tento postup spravny. Pokial dana realizacia bola odsuhlasena kompetentnym uradom je takato zmena v poriadku.

10.01.2023
odpovedať  

silove kable v listach vedenych schodiskom


  Milan Muller

Dobry den, chcel by som sa Vas opytat, ako riesi legislativa vedenie bezhalogenoveho siloveho kabla v bezhalogenovych listach cez spolocne priestory - schodisko, v bytovom dome, ktore je zaroven aj unikovou cestou. Mozem tahat tento kabel v liste (v rohu, v styku schodiska so stenou) vertikalne od spodku az po vrch, od rozvodovej skrine na prizemi na tretie poschodie?

15.11.2022
odpovedať  


  RL

Dobry den pan Muller, uprimne poviem, ze neviem presne co je "vedenie bezhalogenoveho siloveho kabla v bezhalogenovych listach". Predstavujem si elektricky kabel v nejakej liste osadenej na stene. Pokial je toto instalovane v chranenej unikovej ceste, tak viem rozhodne povedat, ze to nemoze byt. Pokial je schodisko alebo chodba definovane projektom poziarnej ochrany ako nechranena unikova cesta, tak musim priznat, ze neviem odpovedat. Pokial by ste mali zaujem a viete nam dodat projekt poziarnej ochrany, tak vieme Vasu otazku prijat ako zakazku na odborne stanovisko. Toto by vsak podliehalo cenovej ponuke.

15.11.2022
odpovedať  

dvere na shodisko


  jan

zdravim chcem sa opytat na situaciu: v nasom bytovom dome 12.poschodi je shodisko stredom a byty su rozmiestnene po obvode v tvare" U" a z 2 strán je pristum na schodiko len niektory maju priestot vždy pri 1 dbverach zanknuty a vyuzivaju na uskladneie byciklov .otazka znie kedze su 1dvere stale prechodne da sa to povazovat za dostatocne ?

09.11.2022
odpovedať  


  RL

To, ktore chodby (priestory) sluzia na evakuaciu, o tom hovori projekt poziarnej ochrany. Z neho by sme vedeli vycitat, ci Vami opisovany priestor je unikovou cestou. Pokial by bol, nesmie byt zamknuty v smere uniku.

10.11.2022
odpovedať  

Rohožka pred dverami


  Peter Ondrašík

Dobry den, v bytovom dome sme vsetci dostali vyzvu na odstranenie botnikov,kvetinacov...to chapem,ale aj rohoziek. Je mozne pokutovat za tu rohozku,ako pisu vo vyzve??? Kedze neobmedzuje a nezuzuje predpisanu sirku. Rohozky tam predsa niesu na krasu,ale kvoli bezpeciu ( zima,sneh,voda listy,blato...) kto bude zodpovedny za zranenia...? Nieje vyznacena ani unikova cesta.Vopred dakujem za odpoved.

27.10.2022
odpovedať  


  RL

Plati, ze unikova cesta musi poskytnut (okrem ineho) bezpecnu evakuaciu. A moze byt, ze budu rozne nazory, co je este bezpecne a co uz nie. Ja by som uz ale rohozku neriesil / neklasifikoval ako nedostatok, pokial sa jedna o tzv. "Nechranenu unikovu cestu.“ To su bezne chodby a schodiska. V pripade, ze je v objekte tzv. "Chranena unikova cesta", tak v zmysle legislativy (a tu sme my nevymysleli ani neuzakonili) plati: § 53 jednoznačne určuje, čo môže tvoriť požiarne zaťaženie v chránených únikových cestách: V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2. Technik PO vždy pri preventívnych protipožiarnych prehliadkach musí preveriť, či v CHUC nie je uložený akýkoľvek horľavý materiál, nábytok a pod. Jediným takýmto materiálom sú zariaďovacie predmety vrátnice, recepcie a pod. t.j. žiadny iný horľavý materiál.

27.10.2022
odpovedať  

Zapratané únikové cesty


  Nováková K.

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako primäť správcu k tomu, aby konal v odstránení všelijakých harabúrd (starý nábytok, rôzne skrine, botníky a kvety) na únikových priestoroch. Chvalabohu, zatiaľ sa nič nestalo, ale.................. Potom kto bude zodpovedný, za to, ak sa nedajboh niečo prihodí a tie haraburdy budú príčinou, že sa niekomu niečo stane.pri probléme. Radšej ani nechcem napísať akého, pretože to nechcem privolať. Lebo správca , mám taký dojem pchá hlavu do piesku. Už mu volali aj mnohí majitelia bytov, ale nič sa stále nedeje. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.

20.10.2022
odpovedať  


  RL

Pokial by som mal pocit, ze spravca "pchá hlavu do piesku" urobil by som nasledovne: 1) Napisal by som spravcovi oficialnu ziadost o pisomne vyjadrenie na dany problem. Ak by spravca odpovedal, podla obsahu odpovede, by som zvolil dalsi postup. 2) Pokial by spravca neodpovedal, resp. by som bol nespokojny a bola by vacsina vlastnikov bytov rovnako nespokojna, inicioval by som zmenu spravcovskej spolocnosti.

20.10.2022
odpovedať  

úniková cesta v bytových domoch


  Peter L.

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ohľadne bytových domov, ktoré boli kolaudované pred účinnosťou noriem radu 7308... a teda nebola na takéto objekty spracovaná projektová dokumentácia požiarnej bezpečnosti stavby, pričom celý objekt tvorí jeden požiarny úsek a únikovú cestu nemožno považovať za chránenú, alebo čiastočne chránenú. Je niekde legislatívne stanovené, že v priestoroch takejto chodby nesmie byť uskladnený žiadny horľavý materiál? Ďakujem.

06.08.2022
odpovedať  


  RL

Pokial sa pytate na chodbu, po ktorej sa predpoklada evakuacia osob, zvierat, tak je to unikova cesta. A unikova cesta musi poskytnut bezpecnu evakuaciu. Ak ma byt evakuacia bezpecna, tak rozhodne nebude, ak budem v chodbe skladovat horlave predmety. Cize z titulu funkcie chodby nesmu byt skladovane ziadne a uz vobec nie horlave predmety.

07.08.2022
odpovedať  

šírka únikovej cesty v bytovom dome


  Emil Drgoň

Dobrý deň, prosím o odpoveď na otázku, aká minimálna šírka únikovej cesty v BD musí zachovaná, lebo vlastníci bytov ukladajú veci na chodbu a zahatávajú tým únikovú cestu.

28.04.2022
odpovedať  


  RL

Dobry den, k otazke "minimálna šírka únikovej cesty v BD". Neexistuju tabulky (normy), ktore by definovali v roznych bytovych domoch minimalne sirky unikovych ciest. Unikove cesty - ich dlzky a sirky sa pocitaju vzdy na konkretny objekt. Vypocty by ste nasli v projekte poziarnej ochrany. Klucove ale je, ze v unikovych cestach nema byt nic co nesuvisi s funkciou unikovej cesty. Takze nech by aj bola dodrzana minimalna sirka unikovej cesty, aj tak sa na nej nema nic uskladnovat, odkladat.

29.04.2022
odpovedať  

únikové cesty


  Gabriela Sabová

Prosím o radu, kde treba umiestniť piktogramy - únikové východy, bytový dom má výťahy na medziposchodí. Ďakujem

16.11.2021
odpovedať  


  RL

V prvom rade, len pre istotu zopakujem, ze bezny vytah sa na evakuaciu pri poziari nepouziva. Pouzivame chodby, schodisko a vzdy smerom na volne priestranstvo (exterier). Piktogramy = smery uniku umiestnujeme na jednotlive podlazia (podesty, pripadne aj na medzipodesty) a sipku otocime tak, aby bolo zrejme ktorym smerom sa mam evakuovat.

17.11.2021
odpovedať  

únikové cesty


  Gabriela Sabová

Dobrý deň, bytový dom má 8 poschodí, výťah je na medziposchodí, poraďte prosím kde treba umiestniť piktogramy - únikov cestyˇ. Ďakujem ,

16.11.2021
odpovedať  

Chodbičky


  Miťo

Dobrý deň. V 13 poschodovom dome máme jedno centrálne schodisko s hydrantami a suchovodom. Okrem toho sú na každom poschodí byty, ktoré sú oddelené tzv. chodbičkou presklenými dverami. Ľudia si ich vybavili guľami v horšom prípade si ich zamykajú. V predchádzajúcich odpovediach píšete, že stačí aby tieto oddeľovacie ( dymové) dvere boli voľné - otvorené bez kľúča a že z vonkajšej strany je možné aby bol vchod do tzv. chodbičky zatvorený ( spomínaná guľa ). Toto Vaše konštatovanie že k vôli ochrane majetku je podľa mňa nesprávne. Predstavte si, že horí vo výškovom dome povedzme na 3 podlaží a ľudia utekajú smerom dolu. Na 4-tom zistia, že tadiaľ je cesta nemožná. Zadymenie celého objektu sa zväčšilo natoľko, že by sa potrebovali schovať na tom 4-tom podlaží, aspoň za dymové dvere. Guľa ich ale nepustí ! Mám za to, že všetky požiarne- dymové dvere musia byť otvárateľné aj von aj dnu. Teda neuzamknuté a obojstranne na kľučku. Prosím o Vaše odborné vyjadrenie. Vopred vďaka! Mito

26.10.2021
odpovedať  


 

Kazdy projekt poziarnej ochrany riesi okrem ineho aj evakuaciu osob - dlzky, sirky unikovych ciest a SMER UNIKU. Z Vasho opisu objektu si dovolim predpovedat, ze SMER UNIKU je po schodisku smerom dolu. Neuvazuje sa pritom, ze osoby sa budu evakuovat (schovavat) v predsieni unikovej cesty. Kazda unikova cesta a podla Vasho opisu mate chranenu unikovu cestu musi pocas istej doby zabezpecit bezpecnu evakuaciu = musi odolat pocas niekolkych minut plamenu, teplu a splodinam horenia. Cize poziarne dvere (aj dymotesne) staci mat priechodne iba smere uniku - v tomto pripade smerom von z predsiene. Vyjadrenie na 100% by sme vedeli poskytnut po nastudovani projektu poziarnej ochrany z Vasho objektu.

26.10.2021
odpovedať  

Protipožiarne dvere


  Norbert

Dobrý deň, v našej bytovke stále niekto zamyká protipožiarne dvere umiestnené na 1.PP. Ide o dvere medzi podzemnou garážou a chodbou, ktoré sú označené ako úniková cesta a však iba smerom z chodby bytového domu do garáže. Chcem sa opýtať či by takéto označenie nemalo byť aj “vice versa” ako úniková cesta pred požiarom z garáže, a aká sankcia je za uzamknutie takýchto dverí. Vedzte že ja som človek ktorému sa veľmi trasú ruky, a keby buchne auto medzi mnou a garážovú bránou, a jediná moja cesta von by bola cez takéto uzamknuté dvere, skôr by som sa udusil ako strčil kľúčik do zámku. (myslím že hovorím aj za ľudí s bremenom ako napr. mamičky s deťmi, dôchodcov čo môžu mať pomalejšie reflexy alebo hocikto so sťaženým prístup ku kľúčom pri pohotovostnej situácii). Ďakujem pekne za odpoveď.

08.10.2021
odpovedať  


  Robert Ladecky

Poziare tunelov a podzemnych podlazi patria medzi najnebezpecnejsie z hladiska pristupu, resp evakuacie. Je potrebne si uvedomit ze z podzemnych podlazi mate iba jednu moznost uniknut pred poziarom - SMEROM NAHOR. Pokial mate odrezanu unikovu cestu na vyssie podlazie, z ktoreho je nasledne unik na volne priestranstvo, je to velmi nebezpecna situacia. Podla slov pana Norberta je smer uniku oznaceny opacne. Podla opisanej situacie by mal byt spravne oznaceny smer uniku z garaze do chodby. A v tomto smere by urcite dvere nemali byt zamknute. Oslovte Vasu spravcovsku spolocnost a poziadajte ju v sucinnosti s Technikom poziarnej ochrany o zabezpecenie napravy.

10.10.2021
odpovedať  

Zamknute dvere


  Denisa

Dobry den Chcela by som sa opytat ci nieje v rozpore s vyhlaskou o trvale volnej unikovej ceste ked v 12 posch. panelaku kde su na poschodi 4 byty su medzi bytmi a vytahom 24h denne uzamknute sklenene dvere ktore sa nedaju otvorit inak ako klucom. Teda z bytu sa nedostane k vytahom a k schodom nik kto nema kluc. Dakujem.

07.07.2021
odpovedať  


 

Pre bezpecnu evakuaciu musime vzdy pouzit unikove cesty typu - chodba, schodisko. Nikdy nie obycajny vytah. Je potrebne si uvedomit, ze vytah je zariadenie, ktore v pripade poziaru neponuka bezpecnu evakuaciu. Byt v zaseknutom vytahu bez elektriky, bez osvetlenia a hlavne so splodinami horenia asi nik z nas nechce. Obycajny som napisal zamerne lebo existuje aj bezpecny "poziarny vytah", ale ten v beznych bytovych domov nie je. Dvere veduce do unikovych ciet - do chodieb a schodisk na volne priestranstvo musia byt v smere uniku volne - priechodne. Ale ako vzdy opakujem - to je vecny boj medzi potrebami bezpecnosti a poziarnou ochranou. Bezpecnost kaze vsetko zamykat a poziarna ochrana pozaduje v smere uniku volnost.

10.10.2021
odpovedať  

Je zamykanie bytovky zakázané?


  Daniela

Dobrý deň, mám obdobnú otázku ako tu už bola položená. V bytovke sa vlastníci bytov spoločne zhodli na zamykaní vchodových dverí po určitej večernej hodine z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti. Jeden nájomník teraz rieši, že takéto zamykanie je v rozpore s paragrafom 51 vyhlášky 94/2004, kde sú ustanovené požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť a to, že úniková cesta musí byť trvale voľná. Rada by som sa spýtala, či je zamykanie na noc naozaj trestné alebo postihnuteľné nejakým kontrolným orgánom. A ako postupovať, aby bola zabezpečená aj bezpečnosť zdravia aj majetku obyvateľov byovky. Veľmi pekne ďakujem za postrehy a rady.

15.06.2021
odpovedať  


  Róbert Ladecký

Bezpecna evakuacia osob z kazdeho objektu musi byt mozna kedykolvek - aj v noci. Tazko zlucit potreby poziarnej ochrany, ktora chcem mat unikove cesty volne a bezpecnost, ktora chce vsetko zamykat. Vlastnici bytoveho domu su zodpovedni za rozhodnutia ktore urobia a zrealizuju. Preto je idealne riesenie objekt uzamykat, ale z vnutornej strany dveri mat system (napr. tlacidlo), ktory v pripade potreby uvolni dvere v smere uniku.

16.06.2021
odpovedať  

Únikový priestor v obytnom dome s presklením


  Anton Kovbáč

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné za únikový požiarny priestor pokladať v obytnom dome halu, ktorá je presklená hrubým sklom a za ktorou sa nachádza predzáhradka s nasadenými kríkmi, kvetmi resp. nízkymi stromčekmi. Ak áno, ako má byť označená. ďakujem za odpoveď.

15.06.2021
odpovedať  


  Róbert Ladecký

Dobry den, odpovedat na tuto otazku by som vedel iba po blizsom zoznameni sa s danym objektom. Museli by sme vykonat preventivnu protipoziarnu prehliadku a po tomto ukone by sme vedeli dat stanovisko k Vasej otazke. Tento ukon by bol predmetom nasej cenovej ponuky. Pokial mate zaujem piste na ladecky@firecontrol.sk

16.06.2021
odpovedať  

Uzamknutý vchod


  Petra Hlavatá

Dobrý deň, bytový dom má dva vchody. "Zadný" vchod je trvalo uzamknutý, kľúč má domovník. "Predný" vchod sa dá otvoriť jedine "čípom", z vonka a rovnako z vnútra. Je v poriadku, že sa z bytového domu nedá dostať von inak ako použitím kľúča? Ďakujem

30.05.2021
odpovedať  


  Róbert Ladecký

Dobry den. Z kazdeho objektu musi byt zapezpecena evakuacia aj pre osoby, ktore nemaju kluc, cip a pod. Primarnym cielom poziarnej ochrany je ochrana zdravia a zivotov. Toto sa vsak bije s bezpecnostou a su pripady, ked sa tazko tieto dve oblasti zlucuju. Kazdopadne by malo byt z vnutornej strany dveri veducich do exterieru (alebo veducich do dalsiej unikovej cesty) zariadenie, pomocou ktoreho si v pripade nudze, viem dvere otvorit. Napriklad rozbitna krabicka s tlacidlom na uvolnenie dveri.

31.05.2021
odpovedať  

Plechová skriňa


  Horčík Emil

Chcel by som vedieť ci v chodbe , bytového domu , kde si dva byty môžem mať umiestenú plechovú skriňu, nakoľko byt nemá ani logiu, špajzu ani iný odkladací priestor. Ďakujem

30.03.2021
odpovedať  


  Vladimír Nagy

Dobrý deň pán Horčík. Chodba v panelovom obytnom dome slúži na evakuáciu osôb a musí byť trvale voľná a bezpečná. Na chodbe sa nemôžu umiestňovať predmety a zariadenia, ktoré s ňou funkčne nesúvisia. Je potrebné si uvedomiť, že všetky na chodbe skladované predmety môžu zvyšovať intenzitu požiaru a súčasne prekážať v bezpečnej evakuácii. AJ toho dôvodu by mali technici PO upozorňovať na takéto prekážky.

31.03.2021
odpovedať  

sused mam obsadil schodiste


  A.Kamhalova

Sused nám obsadil schodiste dvoma elektro- bicyklami a kvetinacmi s kvetmi. On byva na 2.poschodi.Aj tam ma ´dalsí bicykel.My bývame na 3.poschodí, v 3-oj poschodovom paneláku, teda pod strechou. V podstate sú aj 1,2,3, poschodie - schodiste - bicyklove lebo nemame vo vchode povnice pre obchod na prizemí. Pivnice máme vo vedlajsích vchodoch. Na každom poschodí sú 3 byty. My traja susedia sme nedali na schodište nič /sme tu dve starsie damy 7O,82 rokov / a rátame s tým ak by sme nahodou potrebavali zdravotnú službu, nebodaj niečo iné. Sused využil prazdne miesto a tak to obsadil. A teraz sa odtial ani nehne. Už to takto trvá asi 4-5 rokov. &prosim o odpoveď čo mame robiť . Ďakujeme ň Pripominam, ze potom cely rok už len zavadzajú.

10.02.2021
odpovedať  


  Vladimír Nagy

Dobrý deň pani Kamhalová, odporúčame Vám obrátiť sa na správcovskú spoločnosť bytového domu, aby sa pokúsil urobiť nápravu.

31.03.2021Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám