Hasiaci prístroj ako darček

Hasiaci prístroj práškový - 2 kg

Hasiaci prístroj nemusí byť len ako povinná výbava vozidla alebo prevádzky, rovnako dobre poslúži v dieľni, kuchyni alebo kde koľvek kde je riziko vzniku požiaru. Potešte praktickým darčekom svojich blízkych. Ideálny pre otca, priateľa a každého hasiča. Objednávajte telefonicky alebo mailom.

Prístroje do auta - práškový 2kg:

Prenosný práškový hasiaci prístroj s označením PR2 je naplnený hasiacim práškom o hmotnosti 2kg. Hasiaci prístroj je natlakovaný výtlačným prostriedkom, používa sa na hasenie požiarov látok požiarnej triedy A,B,C a možno ho použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1m.. Hasiaci prístroj pracuje v teplotnom funkčnom rozsahu od -20°C do +60°C.

Hodnotu tlaku výtlačného prostriedku trvale ukazuje manometer umiestený vo ventile. Pokiaľ sa ručička manometra nachádza v zelenom poli, tak hasiaci prístroj má predpísaný tlak. Hasiaci prístroj PR2 patrí k tým menším z rodiny práškových hasiacich prístrojov. Je skladný a univerzálny hasiaci prístroj umožňujúci rýchlu a efektívnu likvidáciu prípadného začínajúceho požiaru. Tieto hasiace prístroje sú použiteľné najmä v domácnostiach a dielňach, ale predovšetkým sú ideálni ako výbava osobných automobilov, pričom pri hasiacom prístroji PR2 je najlepší pomer veľkosť nádoby/obsah hasiacej látky. Súčasťou hasiaceho prístroja je aj držiak.

Hasiaci prístroj je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:

  • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • N2, N3, T, C a Ps je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodica vozidla.


Nový príspevok

overovací kód
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám