Údaje o spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti
Názov: Róbert Ladecký – FIRECONTROL
Právna forma: fyzická osoba - podnikateľ
Sídlo: Gen. Goliána 6005/11, 917 02 Trnava
Prevádzky: Táborská 6, 821 04 Bratislava 2   :::   Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava
IČO: 35404841
DIČ: 1040558200
IČ DPH: SK1040558200
Registrovaný: zapísaný v ŽR OÚ TA, pod reg.č.: 207-13290
Bankové spojenie: SLSP, a.s., Vajanského 24, 917 69 Trnava   :::   číslo účtu: 0280699230/0900
IBAN: SK 46 0900 0000 0002 8069 9230
SWIFT: GIBASKBX


Už 19 rokov vám ponúkame:
  • poradenstvo v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb
  • služby v oblasti požiarnej ochrany
  • obchod v oblasti požiarnej ochrany
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0905 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám