Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme výkon Pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. o verejnom zdraví.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Zabezpečíme pre Vás:
  • vstupný audit
  • vypracovanie dokumentácie
  • zdravotný dohľad
  • ...
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0905 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám