Meranie prietoku požiarneho hydrantu

Meranie prietoku hydrantov

Nadzemný hydrant predstavuje výtokovú armatúru, ktorá je nad úrovňou povrchu s ovládacím ventilom a polospojkami na pripojenie požiarnej hadice. Prostredníctvom hadíc je možné pri dostatočnom tlaku a prietoku vody dodávať vodu priamo na požiar. Poznáte maximálny prietok vody vo Vašom hydrante?

Niektoré, najmä zahraničné poisťovne, vyžadujú dokladanie skúšky o maximálnom prietoku vody cez tieto hydranty. Je však dobré aj pre samotného prevádzkovateľa túto informáciu poznať a pravidelne ju kontrolovať. 

Naša spoločnosť zabezpečuje službu Meranie prietoku požiarnych hydrantov. Na meranie sa používa zariadenie nazývané prietokomer. Pri realizácii tejto služby sa zariadením - prietokomerom -  zmeria maximálny prietok daného hydrantu. Súčasne za zmeria aj maximálny statický tlak. Po meraní vystavíme protokol o nameraných hodnotách.

Služba je na požiadanie. Nie je štandardom pravidelnej revízie / kontroly vonkajších požiarnych hydrantov.

V prípade záujmu o túto službu nás kontakujte e-mailom na: info@firecontrol.sk alebo telefonicky na 0907 415 906.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0907 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám