Lekárničky

Vybaviť pracovisko prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci, teda lekárničkami, je základná povinnosť každého zamestnávateľa podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnenie niektorých zákonov, §8 ods. 1, písm a, (1).

V našej ponuke máme lekárničku, resp. plastový kufrík s konzolou pre montáž na stenu. Výhodou teda je, že môže byť lekárnička pripevnená na stene v pracovisku a v prípade potreby ju môžete zvesiť a odniesť kam je potreba.

Do našich lekárničiek ponúka aj náplne, resp. zdravotnícky materiál potrebný pre poskytnutie prvej pomoci. Nakoľko legislatíva Slovenskej republiky neupravuje konkrétne zloženie, pridržali sme sa nemeckej DIN normy. Pre lekárničky v špecifických prevádzkach ich obsah môžeme upraviť.

Prehľad ponúkaných lekárničiek
OZNAČENIE Veľká lekárnička Malá lekárnička
KAPACITA 30 < osoby >15 <15
NORMA NÁPLNE DIN 13 169 DIN 13 157
ROZMER 41 x 31x 15 28 x 20 x 12
KONZOLA áno áno

V tejto súvislosti dávame do pozornosti povinnosť zamestnávateľa určiť a pravidelne vzdelávať dostatočný počet osôb na poskytovanie prvej pomoci. V sekcii nižšie máte možnosť stiahnuť si kartu prvej pomoci, ktorú vidalo MV SR.

Plastová prenosná lekárnička - kufrík, 2 veľkosti
Plastová prenosná lekárnička - kufrík s konzolou na zavesenie na stenu
Plastová prenosná lekárnička - uzatváracie klipsne
Plastová prenosná lekárnička - vnútorné deliace priečky a dvierka
Plastová prenosná lekárnička - inštalovaná na stene
Plastová prenosná lekárnička - možnosť otvoriť zavesenú
Konzoly na zavesenie kufríku
Rozmery kufríkov
Karta prvej pomoci 1. strana
Karta prvej pomoci 2. strana
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0905 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám