GLS

Hasiaci sprej Pyrocool

Hasiaci sprej PyrocoolIdeálny pomocník na začínajúce požiare. Do auta, garáže, kuchyne či kancelárie.

Univerzálny

 • Uhasí požiare všetkých pevných látok a kvapalín.
 • Rovnako tak uhasi aj elektrické zariadenia pod napätím, do 1000 V.

Ekologický

 • Obsahuje netoxickú, zdravotne neškodnú náplň, ktorá je biologicky odbúrateľná
 • Nespôsobuje škody na hasených predmetoch. Po čase sa odparí.

Jednoduchý

 • Nasmerujte na objekt horenia a stlačte spúšť.
 • Hasí vo všetkých polohách vďaka švajčiarskej technológii Bag-on-Valve.
 • Praktický a užitočný darček

NAČO JE URČENÝ
Hasiaci sprej Pyrocool je určený na hasenie začínajúcich požiarov v domácnosti, kancelárii, motorovom vozidle, garáži, dielni, pri kempovaní, grilovaní, na chate, či v prírode. V aute sa odporúča mať sprej umiestnený v dosahu vodiča. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia, až do vyčerpania hasiacej látky.

ČÍM JE JEDINEČNÝ
Hasiaca zmes je uložená v špeciálnom vačku z pokovovanej plastovej fólie, ktorý vyvinula americká NASA a je vyrábaný švajčiarskou spoločnosťou EP SPRAY pod názvom Bag-on- Valve-System. Vďaka tejto technológii sa dá sprejom hasiť vo všetkých polohách, teda aj vodorovne, či hore dnom. Hasivo má 5x väčšiu životnosť než klasické spreje so stúpajúcou trubičkou, pretože roztok neprichádza do kontaktu s nádobou, a teda nenastáva oxidácia, degradácia hasiva, ani korózia. Náplň sa aplikuje pomocou tlaku vzduchu na vačok; nepoužíva sa freón ani iný hnací plyn.

PARAMETRE
 • Objem hasiacej látky: 400 ml
 • Hasivo: voda + penidlo
 • Hmotnosť: 500 g
 • Požiarne triedy: AB
 • Dostrek: 3-4 m; vytláčané vzduchom
 • Rozmery: priemer 66 mm, výška 238 mm
 • Materiál: hliník
 • Tlak (pri plnom obsahu pri 20°C): 0,65 - 0,70 MPa
 • Doba činnosti pri hasení: min. 11 s
 • Teplota pre dlhodobé skladovanie: 0°C až 50°C
 • Garantovaný účinok 5 rokov a životnosť 10 rokov

AKO SPRÁVNE HASIŤ
 • Trieda A - pevné látky: prúd hasiva namierime na stred horiaceho predmetu a pokračujeme ku okrajom tak, aby bol horiaci predmet rovnomerne pokrývaný hasiacou látkou.
 • Trieda B - kvapalné látky: treba dávať pozor, aby sa horiaca kvapalina nerozstrekla pod prúdom hasiva do okolia, čím by sa mohol požiar rozšíriť. Ak je to možné, je vhodné hasiacu látku aplikovať nepriamo, aby stekala na hladinu horiacej kvapaliny, napr. po stene nádoby. Sprej sa neodporúča používať na hasenie olejov a tukov.
 • Elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V: je potrebné dodržať vzdialenosť minimálne 1 meter.

Pozrite aj: Pyrocool B - technický list >>
Hasiaci sprej Pyrocool - použitie

HASIACI SPREJ PYROCOOL 112

HASIACI SPREJ PYROCOOL 400 ml - univerzálny hasiaci prostriedok na likvidáciu začínajúcich požiarov v domácnostiach, kanceláriách, dielňach, garážach, na chalupách, pri grilovaní alebo kempovaní, na lodiach, v autách, a pod.

 • univerzálny - hasí začínajúce požiare nielen všetkých horľavých pevných látok a kvapalín, ale aj elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V
 • netoxický a ekologický - obsahuje zdravotne neškodnú hasiacu náplň, ktorá je biologicky rozložiteľná
 • nespôsobuje následné škody na hasených predmetoch, hasiaca látka sa odparí
 • ľahko ovládateľný /ako pri akomkoľvek spreji/ - stačí nasmerovať trysku na ohnisko požiaru a stlačiť, dostrek až 3,5 m, doba činnosti 11 - 13 s
 • hasí vo všetkých polohách, i dnom nahor, vďaka špičkovej švajčiarskej technológii Bag-on-Valve
 • minimálna investícia, ktorá môže zachrániť veľké hodnoty
 • 112 - tel. číslo na Integrovaný záchranný systém, platí v celej Európskej únii
 • používajú ho aj záchranári a polícia
 • praktický darček alebo reklamný predmet
 • výška: 240 mm, priemer: 63 mm, hmotnosť: 0,52 kg
Potrebujete poradiť?
Napíšte nám alebo zavolajte 0905 415 906
Napíšte nám Zavolajte nám